87 SPREMEMBE PRAVIL RAZREDOV

Jadralna navodila lahko spremenijo pravila razreda samo, če pravila razreda to dovoljujejo, ali kadar je na uradni oglasni deski objavljeno pismeno dovoljenje združenja razreda za spremembo.