86 SPREMEMBE JADRALNIH REGATNIH PRAVIL

86.1 Jadralno regatno pravilo se ne sme spreminjati, razen če je dovoljeno v pravilu samem, ali kot sledi:

(a) Predpisi nacionalne zveze lahko spremenijo regatno pravilo, vendar ne Definicij, pravil v Uvodu, Športno vedenja in pravila in 1., 2. in 7. delu; pravilo 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79, ali 80; kakega pravila iz dodatka, ki spreminja eno od teh pravil in Dodatkov H ali N, niti ISAF Predpisov 19, 20, 21 ali 22.

(b) Jadralna navodila smejo spremeniti jadralno regatno pravilo, vendar ne pravila 76.1, Dodatka F ali pravil, ki so navedena v pravilu 86.1(a). Jadralna navodila lahko spremenijo v ‘dve’ ali ‘štiri’ število dolžin trupa, ki določajo cono okoli oznak tako, da je število enako za vse oznake in vse jadrnice, ki uporabljajo te oznake. Če jadralna navodila spremenijo pravilo ali to definicijo, se morajo izrecno sklicevati na pravilo ali definicijo in navesti spremembo.

(c) Pravila razreda lahko spremenijo le pravila 42, 49, 50, 51, 52, 53 in 54. Takšne spremembe se morajo izrecno sklicevati na pravilo in navesti spremembo.
Opomba: Drugi stavek tega pravila začne veljati 1. januarja 2001.

86.2 Kot izjemo k pravilu 86.1 sme ISAF v določenih okoliščinah (glej ISAF Predpis 31.1.3) odobriti spremembe jadralnih regatnih pravil za točno določeno mednarodno prireditev. Odobritev mora biti navedena v odobrilnem pismu, naslovljenem na organizatorja, ter v obvestilu o regati in jadralnih navodilih, to pismo pa mora biti na prireditvi objavljeno na uradni oglasni deski.

86.3 Če nacionalna zveza tako predpiše omejitve v pravilu 86.1 ne veljajo, kadar so pravila spremenjena zato, da se predlagana pravila lahko dograjujejo ali preizkušajo. Nacionalna zveza lahko predpiše, da je za take spremembe potrebna njena odobritev.