keď platí pravidlo 21 alebo 22, pravidlá medzi 2 loďami v časti A neplatia .

22 PREVRÁTENIE, KOTVENIE ALEBO UVIAZNUTIE; ZACHRAŇOVANIE

Ak je to možné, loď sa musí vyhýbať lodi, ktorá sa prevrátila alebo ešte nezískala kontrolu po prevrátení sa, kotví či uviazla, alebo sa snaží pomôcť osobe alebo plavidlu v nebezpečenstve. Loď je prevrátená, keď sa vrchol jej sťažňa nachádza vo vode.