ODDIEL D - INÉ PRAVIDLÁ

keď platí pravidlo 21 alebo 22, pravidlá medzi 2 loďami v časti A neplatia.

21 CHYBY PRI ŠTARTE; PRIJATIE TRESTU; POHYB DOZADU

21.1 Loď, ktorá plachtí smerom k predštartovej strane štartovej čiary či jedného z jej predĺžení po svojom štartovom znamení, aby štartovala, alebo splnila požiadavky pravidla 30.1, musí dávať prednosť lodiam, ktoré tak nerobia, až kým nie je celá na predštartovej strane.

21.2 Loď, ktorá prijíma trest, musí dávať prednosť lodi, ktorá to nerobí.

21.3 A Loď, ktorá cúva vytláčaním plachty, musí dávať prednosť lodi, ktorá to nerobí.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 ,