20 MIESTO NA OBRAT PROTI VETRU PRI PREKÁŽKE

20.1 Volanie a odpoveď

Pri približovaní sa k prekážke, loď plachtiaca ostro proti vetru alebo ostrejšie môže volať o miesto na obrat proti vetru a vyhnutie sa inej lodi na vetre z rovnakého boku. Po tom, čo loď zvolá,

(a) musí dať volanej lodi čas na odpoveď;

(b) volaná loď musí odpovedať buď obratom tak skoro, ako je možné, alebo ihneď odpovedať „Obráť ty“ a potom dať volajúcej lodi miesto na obrat a vyhnutie; a

(c) keď volaná loď odpovie, volajúca loď musí obrátiť tak skoro, ako je možné.

20.2 Zbavenie viny

Keď loď využíva miesto, na ktoré má právo podľa pravidla 20.1(b), musí byť zbavená viny, ak poruší pravidlo Oddielu A alebo pravidlá 15 či 16.

20.3 Kedy nevolať

Loď nesmie volať, pokiaľ bezpečnosť od nej nevyžaduje urobiť podstatnú zmenu smeru na vyhnutie sa prekážke. Taktiež nesmie volať, ak je prekážka značkou, ktorú volaná loď dosahuje.

Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 , ,príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 ,príklad 10 , príklad 11 , príklad 12 , príklad 13 , príklad 14 ,

Riešené prípady:

Prípad 10 ,Prípad 35 , Prípad 33), Prípad 54 , Prípad 101 , Prípad 113 ,