19 MIESTO NA MINUTIE PREKÁŽKY

19.1 Kedy platí pravidlo 19

Pravidlo 19 platí medzi loďami pri prekážke, pokiaľ nie je zároveň značkou, ktorú sú lode povinné minúť rovnakým bokom. Avšak pri súvislej prekážke pravidlo 19 platí vždy a  pravidlo 18 neplatí.

19.2 Poskytnutie miesta pri prekážke

(a) Loď s právom plavby si môže zvoliť, ktorým bokom prekážku minie.

(b) Keď sú lode v Krytí, vonkajšia loď musí dať vnútornej lodi miesto medzi ňou a prekážkou, ibaže by nebola schopná tak urobiť v čase od začatia krytia .

(c) Ak lode míňajú súvislú prekážku , a loď, ktorá bola celkom vzadu s povinnosťou dávať prednosť , získa krytie medzi druhou loďou a prekážkou a keď v momente, kedy krytie začalo, tam nebolo pre ňu miesto na preplávanie medzi nimi, nemá právo na miesto podľa pravidla 19.2(b). Pokiaľ lode zostanú v krytí musí dávať prednosť a pravidlá 10 a 11 neplatia.


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 , príklad 10 ,príklad 11 , príklad 12 , príklad 13 ,

Riešené prípady:

Prípad 3), Prípad 29 , Prípad 11 , Prípad 30), Prípad 33), Prípad 41 Prípad 43 Prípad 49 Prípad 103 ,