ODDIEL A - PRÁVO PLAVBY

Loď má právo plavby, keď jej druhá loď musí dávať prednosť Niektoré pravidlá v Oddieloch B, C a D však obmedzujú činnosť lode s právom plavby.

10 NA VETRE Z OPAČNÝCH BOKOV

Ak sú lode na vetre, z opačných bokov loď na vetre z ľava musí dávať prednosť lodi na vetre z prava .


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 , príklad 10 , príklad 11 ,príklad 12 , príklad 13 ,príklad 14 ,
príklad 15 ,príklad 16 , príklad 17 , príklad 18 , príklad 19 , príklad 20 , príklad 21 , príklad 22 , príklad 23 , príklad 24 , príklad 25 , príklad 26 , príklad 27 ,
príklad 28 , príklad 29 , príklad 30 , príklad 31 , príklad 32 ,

Riešené prípady :

Prípad 09 ,Prípad 15 , Prípad 17 , Prípad 23, Prípad 49 , Prípad 50 ,Prípad 75 , Prípad 78 ,Prípad 81 , Prípad 87 , Prípad 88 , Prípad 99 , Prípad 105 ,