PRÍPAD 105  

Pravidlo 10, Na vetre z opačných bokov
Pravidlo 14, Vyhýbanie sa dotyku
Pravidlo 15, Získanie práva plavby
Pravidlo 16.1, Zmena smeru

Keď dve lode na vetre z opačných bokov plachtia na zadný vietor, loď na vetre sprava môže meniť smer za podmienky, že dá lodi na vetre zľava miesto na dávanie prednosti.

Predpokladané skutočnosti
Po tom, čo S plachtila nejaký čas spoločne s P na vetre zľava, S prehodila na vietor sprava bez porušenia pravidla 15. Obe lode pokračovali v plachtení na rovnobežných kurzoch. Asi po dvoch minútach po svojom prehodení začala S vyostrovať. P nereagovala ihneď na toto vyostrovanie a lode sa dotkli v pozícii 3. Nevznikla škoda ani zranenie.

Otázka
Platí v čase dotyku stále pravidlo 15? Porušila S pravidlo 16?

Odpoveď
S ako loď na vetre sprava má právo plavby podľa pravidla 10 a P ako loď na vetre zľava musí dávať prednosť. Pravidlo 15 platí iba krátko potom, ako S získala právo plavby, ale pravidlo 16.1 trvalo obmedzuje spôsob, akým smie S meniť smer. S smie vyostrovať za podmienky, že tak robí spôsobom, ktorý poskytuje P miesto na dávanie prednosti, a P musí byť pripravená ihneď reagovať, ak treba aj prehodením, a stále dávať prednosť. Pravidlo 16.2 tu neplatí, pretože hoci sú lode na vetre z opačných bokov, P neplachtí tak, aby minula S za jej kormou. Keďže P mala miesto na dávanie prednosti S, keby hneď reagovala na vyostrovanie S, tak S neporušila pravidlo 16.1. P nedávala prednosť a nevyhla sa dotyku s S. P by preto mala byť potrestaná pre porušenie pravidiel 10 a 14.
S tiež porušila pravidlo 14, pretože potom, čo bolo jasné, že P sa nevyhýba, sa mohla S vyhnúť dotyku. Pretože však nevznikla škoda ani zranenie, nebude potrestaná.

DSA 2005