ODDIEL B - VŠEOBECNÉ OBMEDZENIA

14 VYHÝBANIE SA DOTYKU

Loď sa musí vyhýbať dotyku s druhou loďou, ak je to primerane možné. Avšak loď s právom plavby alebo tá, ktorá má právo na miesto či miesto pri značke

(a) nemusí robiť nič, aby sa vyhla dotyku, kým nie je jasné, že druhá loď jej nedáva prednosť alebo nedáva miesto či miesto pri značke,

(b) nesmie byť potrestaná podľa tohto pravidla, pokiaľ nejde o dotyk, ktorý spôsobil škodu či zranenie.


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 ,

Riešené prípady :

Prípad 19 , Prípad 26 , Prípad 30 , Prípad 54 , Prípad 77 , Prípad 81 , Prípad 91 , Prípad 92 , Prípad 99 , Prípad 107 ,