PRÍPAD 81

Pravidlo 14, Vyhýbanie sa dotyku
Pravidlo 15, Získanie práva plavby
Pravidlo 18.2(b), Miesto pri značke: Dávanie miesta pri značke
Rule 18.2(c), Miesto pri značke: Dávanie miesta pri značke

Keď loď s právom na miesto pri značke podľa pravidla 18.2(b) prejde ďalej ako priamo proti vetru, pravidlo 18.2(b) prestáva platiť a loď musí vyhovieť príslušnému pravidlu Oddielu A.

Súhrn skutočností
Dve lode A a B ostro proti vetru na vetre sprava blížili sa k značke, ktorá sa mala minúť pravobokom. A vplávala do okruhu celkom vpredu a v závetrí B a obrátila na smer ostro proti vetru zľava, aby oboplávala značku. B, stále na vetre sprava, narazila do A, vtedy na vetre zľava, ale nespôsobila škodu ani zranenie. Obe lode protestovali.
Citujúc pravidlo 18.1(b) protestná komisia rozhodla, že pravidlo 18 neplatilo, pretože tesne pred dotykom boli lode na vetre z opačných bokov a B by musela prehodiť, aby minula značku svojím správnym smerom. Keďže rozhodla, že pravidlo 18 neplatilo, protestná komisia diskvalifikovala A podľa pravidla 10. A sa odvolala.

Rozhodnutie
B bola celkom vzadu za A od pozície 1 po pozíciu 4. Kým bola B celkom vzadu, požadovalo od nej pravidlo 12, aby dávala A prednosť. Taktiež od času, keď A dosiahla okruh, až kým neprešla ďalej ako priamo proti vetru, platila druhá veta pravidla 18.2(b) a B musela dávať A miesto pri značke. B vyhovela obom týmto požiadavkám. Krátko pred pozíciou 5, keď A prešla ďalej ako priamo proti vetru, prestalo pravidlo 18.2(b) platiť (pozri pravidlo 18.2(c)). Vtedy získala B právo plavby a A začala mať povinnosť dávať B prednosť, najprv podľa pravidla 13 a neskôr, keď A bola v smere ostro proti vetru, podľa pravidla 10. pravidlo 15 neplatilo, pretože B získala právo plavby následkom obratu A.

USSA 1993/290