18.2 Dávanie miesta pri značke

(a) Keď sú lode v krytí, vonkajšia loď musí dávať vnútornej lodi miesto pri značke okrem prípadu, keď platí pravidlo 18.2(b).

(b) Ak sú lode v krytí, keď prvá z nich dosiahla okruh, vonkajšia loď musí odvtedy dávať vnútornej lodi miesto pri značke . Ak je loď celkom v predu, keď dosiahla okruh, loď celkom vzadu jej odvtedy musí dávať miesto pri značke.

(c) Keď je loď povinná dávať miesto pri značke podľa pravidla 18.2(b), musí v tom pokračovať aj naďalej, hoci by sa neskôr krytie prerušilo alebo nové krytiezačalo. však ak niektorá z lodí prejde ďalej ako priamo proti vetru alebo ak loď s právom na miesto pri značke opustí okruh pravidlo 18.2(b) prestáva platiť.

(d) Ak sú rozumné pochybnosti o tom, či loď dosiahla alebo prerušila krytie, včas, musí sa predpokladať, že tak neurobila.

(e) Ak loď získala vnútorné krytie z pozície celkom vzadu,  keď v čase, keď krytie začalo, vonkajšia loď nebola schopná miesto pri značke, poskytnúť, nie je povinná ho poskytnúť.Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 , príklad 10 , príklad 11 , príklad 12 , príklad 13 , príklad 14 ,
príklad 15 , príklad 16 , príklad 17 , príklad 18 , príklad 19 ,príklad 20 , príklad 21 ,príklad 22 , príklad 23 , príklad 24 , príklad 25 , príklad 26 , príklad 27 ,
príklad 28 , príklad 29 , príklad 30 , príklad 31 , príklad 32 , príklad 33 ,príklad 34 ,

Riešené prípady:

Prípad 12 , Prípad 70 , Prípad 59 , Prípad 02 , Prípad 45 , Prípad 81 , Prípad 63 , Prípad 75 , Prípad 25 , Prípad 95 ,