18.3 Obrat pri značke

Ak sa blížia dve lode na vetre z opačných bokov k značke a jedna z nich robí v okruhu obrat a ako taká podlieha pravidlu 13 zatiaľ čo druhá dosahuje značku, pravidlo 18.2 odvtedy neplatí. Loď, ktorá urobila obrat,

(a) nesmie spôsobiť, aby druhá loď musela plachtiť nad smer ostro proti vetru, aby sa jej vyhla, alebo zabrániť druhej lodi minúť značku požadovaným bokom, a

(b) musí dať miesto pri značke, ak druhá loď získa vnútorné krytie


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 ,

Riešené prípady:

Prípad 93 , Prípad 95 ,