13 POČAS OBRATU PROTI VETRU

Keď loď prejde ďalej ako priamo proti vetru, musí dávať prednosť ostatným lodiam, kým nie je v smere ostro proti vetru. Počas tejto doby pravidlá 10, 11 a 12 neplatia. Ak dve lode podliehajú tomuto pravidlu naraz, musí dávať prednosť tá, ktorá je vľavo alebo vzadu od druhej lode.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 ,príklad 8 ,

Riešené prípady:

Prípad 17 , Prípad 27 , Prípad 81 ,