12 NA VETRE Z ROVNAKÝCH BOKOV, BEZ KRYTIA

Ak sú lode na vetre z rovnakých bokov a bez krytia ,loď celkom v zadu musí dávať prednosť lodi celkom v predu.

 


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 ,

Riešené prípady :

Prípad 15 , Prípad 41 , Prípad 77, Prípad 91 ,