11 NA VETRE Z ROVNAKÝCH BOKOV, V KRYTÍ

Ak sú lode na vetre, z rovnakých bokov a v krytí, náveterná loď musí dať prednosť záveternej lodi.

 


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 ,príklad 4 , príklad 5 ,príklad 6 , príklad 7 ,príklad 8 , príklad 9 ,príklad 10 , príklad 11 ,príklad 12 , príklad 13 ,príklad 14 ,
príklad 15 ,príklad 16 , príklad 17 ,príklad 18 , príklad 19 , príklad 20 , príklad 21 , príklad 22 , príklad 23 , príklad 24 , príklad 25 , príklad 26 , príklad 27 ,
príklad 28 , príklad 29 , príklad 30 , príklad 31 ,príklad 32 , príklad 33 , príklad 34 , príklad 35 , príklad 36 , príklad 37 ,príklad 38 , príklad 39 , príklad 40 ,
príklad 41 ,

Riešené prípady:

Prípad 07 , Prípad 13 , Prípad 70 ,Prípad 24 , Prípad 15 ,Prípad 25 , Prípad 46 ,Prípad 51 , Prípad 52 , Prípad 53 ,