PRÍPAD 53

Pravidlo 11, Na vetre z rovnakých bokov, v krytí
Pravidlo 15, Získanie práva plavby

Loď celkom vpredu nemusí nič robiť, aby dávala prednosť predtým, ako sa do krytia v jej závetrí dostane iná loď z pozície celkom vzadu.

Súhrn skutočností
Tridsať sekúnd pred štartovým znamením bola W takmer bez pohybu, jej plachty flatrovali. L volala “Záveterná loď“ najmenej tri dĺžky trupu pred tým, ako získala krytie v závetrí W. W nevykonala žiaden vyhýbací manéver. Ihneď ako začalo krytie, L musela odpadnúť, aby sa vyhla dotyku s W a zatiaľ W začala priťahovať plachty a rozbiehať sa. L protestovala. Protestná komisia zistila, že W dostala primerané upozornenie o situácii, ktorá nastane, a nedávala prednosť záveternej lodi a tým porušila pravidlo 11. W sa odvolala s otázkou: “Má W v prípade pravidiel 11 a 15 povinnosť pripravovať sa na to, že nastane krytie v závetrí tak, že musí získať dostatočnú rýchlosť, aby bola schopná reagovať ihneď, ako sa lode dostanú do krytia?“

Rozhodnutie
Poskytnutie dostatočného času na reakciu, keď sa zmenia práva a povinnosti medzi dvoma loďami, obsahuje pravidlo 15 v požiadavke poskytnúť lodi s novou povinnosťou “miesto na dávanie prednosti“. Toto pravidlo nepožaduje od lode celkom vpredu, aby konala nejakú činnosť kvôli dávaniu prednosti ako náveterná loď predtým, ako loď celkom vzadu získa krytie v jej závetrí.
Ak by L neodpadla ihneď, porušila by pravidlo 15. Potom, čo L získala krytie v závetrí W, W hneď pritiahla plachty, rozbehla sa a odvtedy dávala prednosť. Týmito činnosťami W splnila svoju povinnosť podľa pravidla 11. Odvolaniu W sa vyhovuje; žiadna loď neporušila žiadne pravidlo. W sa má vrátiť umiestnenie.

USSA 1969/126