15 ZÍSKANIE PRÁVA PLAVBY

Ak loď získa právo plavby, musí dať spočiatku druhej lodi miesto, na dávanie prednosti, čo neplatí, ak získala právo plavby činnosťou druhej lode.


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 ,

Riešené prípady:

Prípad 27 , Prípad 53 , Prípad 81 , Prípad 93 , Prípad 105 ,