16 ZMENA SMERU

16.1 Ak loď s právom plavby mení smer, musí dať druhej lodi miesto, na dávanie prednosti.

16.2 Navyše, keď po štartovom znamení loď na vetre zľava dáva prednosť tak, že plachtí, aby minula loď na vetre z prava, za jej kormou loď na vetre z prava nesmie meniť smer, ak by v dôsledku toho musela loď na vetre z ľava okamžite zmeniť smer kvôli dávaniu prednosti.


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 , príklad 10 , príklad 11 , príklad 12 , príklad 13 , príklad 14 ,
príklad 15 , príklad 16 , príklad 17 , príklad 18 , príklad 19 , príklad 20 , príklad 21 ,

Riešené prípady:

Prípad 06 , Prípad 53 , Prípad 92 , Prípad 46 ,Prípad 52 , Prípad 60 ,Prípad 76 , Prípad 92 , Prípad 93 , Prípad 105 ,