17 NA VETRE Z ROVNAKÝCH BOKOV; SPRÁVNY SMER

Ak loď celkom vzadu získa krytie vo vzdialenosti najviac dvoch dĺžok svojho trupu v závetrí loď na vetre, z rovnakého boku, nesmie plachtiť nad svoj správny smer , pokiaľ obe zostanú na vetre z rovnakých bokov a v krytí v rámci tejto vzdialenosti, iba ak by takto plachtiac, neprešla okamžite za kormou druhej lode. Toto pravidlo neplatí, ak sa krytie začalo vtedy, keď bolo povinnosťou náveternej lode dávať prednosť podľa pravidla 13 .


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 ,príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 ,príklad 10 , príklad 11 ,príklad 12 , príklad 13 , príklad 14 ,
príklad 15 , príklad 16 ,

Riešené prípady:

Prípad 7 , Prípad 3 , Prípad 14 , Prípad 38 , Prípad 46