ODDIEL C - PRI ZNAČKÁCH A PREKÁŽKACH

Pravidlá Oddielu C neplatia pri štartovej značke obklopenej splavnou vodou či pri jej kotevnom lane odvtedy, keď sa k nim lode približujú,odštartovali, až kým ich neminú. Keď platí pravidlo 20, pravidlo 18 a 19 neplatia.

18 MIESTO PRI ZNAČKE

18.1 Kedy platí pravidlo 18

Pravidlo 18 platí medzi loďami, keď sú povinné minúť značku rovnakými bokmi a aspoň jedna z nich je v kruhu. Avšak neplatí

(a) medzi loďami na vetre z opačných bokov, keď križujú proti vetru,

(b) medzi loďami na vetre, z opačných bokov, keď , správnym smerom jednej z nich, ale nie oboch, je obrat proti vetru,

(c) medzi loďou, ktorá sa blíži k značke, a inou, ktorá ju opúšťa, alebo

(d) ak je značkou súvislá prekážka, v tomto prípade platí pravidlo 19.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 ,príklad 4 ,

Riešené prípady :

Prípad 60 ,Prípad 76 ,