Match Race - zbierka prípadov (english)
Team Race - zbierka prípadov (english)
Pretekové pravidlá jachtingu

Zbierka prípadov - prehľad

Part 1: In Order of Numbers

PRÍPAD 01 PRÍPAD 02 PRÍPAD 03 PRÍPAD 04
Zrušený
PRÍPAD 06 PRÍPAD 07 PRÍPAD 08 PRÍPAD 09 PRÍPAD 10
PRÍPAD 11 PRÍPAD 12 PRÍPAD 13 PRÍPAD 14 PRÍPAD 15
Zrušený
PRÍPAD 17
Zrušený
PRÍPAD 19 PRÍPAD 20
PRÍPAD 21 PRÍPAD 22 PRÍPAD 23 PRÍPAD 24 PRÍPAD 25 PRÍPAD 26 PRÍPAD 27 PRÍPAD 28 PRÍPAD 29 PRÍPAD 30
PRÍPAD 31 PRÍPAD 32 PRÍPAD 33 PRÍPAD 34 PRÍPAD 35 PRÍPAD 36 PRÍPAD 37 PRÍPAD 38 PRÍPAD 39 PRÍPAD 40
PRÍPAD 41
Zrušený
PRÍPAD 43 PRÍPAD 44 PRÍPAD 45 PRÍPAD 46 PRÍPAD 47 PRÍPAD 48 PRÍPAD 49 PRÍPAD 50
PRÍPAD 51 PRÍPAD 52 PRÍPAD 53 PRÍPAD 54 PRÍPAD 55
Zrušený
PRÍPAD 57 PRÍPAD 58 PRÍPAD 59 PRÍPAD 60
PRÍPAD 61
Zrušený
PRÍPAD 63
Zrušený
PRÍPAD 65 PRÍPAD 66 PRÍPAD 67 PRÍPAD 68 PRÍPAD 69 PRÍPAD 70
PRÍPAD 71 PRÍPAD 72 PRÍPAD 73 PRÍPAD 74 PRÍPAD 75 PRÍPAD 76 PRÍPAD 77 PRÍPAD 78 PRÍPAD 79 PRÍPAD 80
PRÍPAD 81 PRÍPAD 82 PRÍPAD 83
Zrušený
PRÍPAD 85
Zrušený
PRÍPAD 87 PRÍPAD 88 PRÍPAD 89 PRÍPAD 90
PRÍPAD 91 PRÍPAD 92 PRÍPAD 93
Zrušený
PRÍPAD 95 PRÍPAD 96 PRÍPAD 97 PRÍPAD 98 PRÍPAD 99 PRÍPAD 100
PRÍPAD 101 PRÍPAD 102 PRÍPAD 103 PRÍPAD 104 PRÍPAD 105 PRÍPAD 106 PRÍPAD 107 PRÍPAD 108 PRÍPAD 109 PRÍPAD 110
PRÍPAD 111 PRÍPAD 112 PRÍPAD 113              

 

Teil 2: Abstracts of the Cases by Rule-number

Športové správanie sa a pravidlá        
1 Pomoc tým,ktorí sú v nebezpečenstve 2 Čestné plachtenie     preambula časť 2
10 na vetre z opačných bokov 11 na vetre z rovnakých bokov, v krytí 12 na vetre z rovnakých bokov,bez krytia 13 počas obratu proti vetru 14 vyhýbanie sa dotyku
15 získanie práva plavby 16 zmena smeru 17 správny smer    
18 pri značkách a prekážkach 18.1 kedy platí pravidlo 18 18.2 dávanie miesta pri značke 18.3 obrat pri značke 18.4 prehodenie
18.5 zbavenie viny 19 miesto na minutie prekážky      
26 štartovanie rozjázd 28 plachtenie po trati 29 odvolania 30 tresty pri štarte 31 dotyk značky
32 skrátenie, alebo zrušenie po štarte 41 pomoc z vonku 42 pohon 43 oblečenie a výstroj 44 tresty v čase príhody
45 kotvenie 46 zodpovedná osoba 49 umiestnenie posádky 50 ovládanie plachiet  
60 Právo na protest 61 informovanie protestovaného 62 náprava 63 rokovanie 64 rozhodnutia
69 obvinenie z hrubého správania sa 70/71 odvolania 78 triedové pravidlá 85-90 organizovanie pretekov  
dodatky definície znamenia pretekov IRPCAS