PRÍPAD 103

Definície Miesto

Formulácia “správny námornícky spôsob“ v definícii Miesto znamená také ovládanie lode, ktoré sa dá rozumne očakávať od spôsobilej, nie však skúsenej posádky s primeraným počtom členov.

Predpokladané skutočnosti
Dve 30 stopové lode na vetre zľava OL a IW sú pri prekážke, zakotvenej lodi. OL sa rozhodla minúť prekážku v závetrí. Lode sú v krytí, IW vnútorná. Hoci lode tejto triedy zvyčajne ovláda šesťčlenná posádka, IW plachtí s trojčlennou a pomerne neskúsenou.

Otázka 1
Mala by sa zvažovať skúsenosť a počet členov posádky plachtiacich na IW pri rozhodovaní, na koľko “miesta“ má právo podľa pravidla 19.2(b) medzi OL a prekážkou?

Odpoveď 1
Ani skúsenosť posádky IW, ani ich počet nie sú významné pre určenie “miesta“. V pravidle 19.2(b), ktoré požaduje od OL, aby dala IW “miesto“ medzi sebou a prekážkou, je “miesto“ pojem z definície. Definícia Miesto je “priestor, ktorý za daných podmienok potrebuje loď, aby mohla okamžite manévrovať podľa správneho námorníckeho spôsobu“. Pri rozhodovaní, či dala alebo nedala OL požadovaný priestor, musí byť výklad formulácie “správny námornícky spôsob“ založený na ovládaní lode, ktoré možno rozumne očakávať od spôsobilej, nie však skúsenej posádky s primeraným počtom členov pre danú loď.

Otázka 2
Je odpoveď rovnaká, pokiaľ ide o „miesto“, ktoré sa používa v definícii Miesto pri značke a v pravidlách 15, 16.1 a 20.1(b)?

Odpoveď 2
Áno.


USSA 1999/77