PRÍPAD 36

Pravidlo 49.2, Umiestnenie posádky

Poloha členov posádky vzhľadom na lankové zábradlie.

Súhrn skutočností
Na lodi námornej triedy ostro proti vetru bol jeden člen posádky počas niekoľkých minút pri dvoch príležitostiach v polohe pri stehu s chodidlami na palube a s nohami vnútri, ale dotýkajúcimi sa lankového zábradlia. Zatiaľ čo jeho trup bol vzpriamený, sčasti prečnieval cez myslenú zvislú čiaru prechádzajúcu vrchom zábradlia. Loď bola diskvalifikovaní podľa pravidla 49.2 a odvolala sa.

Rozhodnutie
Odvolanie sa zamieta. Pre vyjasnenie pravidla znázorňujú nákresy možné polohy posádky. Poloha 6 je poloha člena posádky odvolávajúcej sa lode. Polohy 1, 2 a 3 neporušujú pravidlo; polohy 5 a 6 ho porušujú. Na lodiach vybavených jedným lankom poloha 4 porušuje pravidlo. Na lodiach vybavených dvoma lankami člen posádky sediaci na palube s tvárou obrátenou von a s pásom na vnútornej strane spodného lanka a s hornou časťou tela zvonku horného lanka v pozícii 4 neporušuje pravidlo.

USSA 1976/194