49 UMIESTNENIE POSÁDKY

49.1 Pretekári nesmú používať žiadne zariadenie, určené na umiestnenie ich tiel mimo palubu, okrem závesných popruhov a výstuh oblečených pod stehnami.

49.2 Ak sa podľa triedových predpisov alebo plachetných smerníc vyžaduje lankové zábradlie, lanká musia byť napnuté a pretekári nesmú mať žiadnu časť svojho trupu zvonku laniek, iba krátko, na vykonanie nevyhnutnej úlohy. Na lodiach, ktoré sú vybavené horným a dolným lankovým zábradlím, člen posádky, sediaci na palube tvárou obrátenou von a s pásom na vnútornej strane dolného lanka, môže mať hornú časť tela zvonku horného lanka zábradlia.

Riešené prípady :

Prípad 4 , Prípad 36 , Prípad 83 ,