48 HMLOVÉ ZNAMENIA A SVETLÁ

Ak to vyžaduje bezpečnosť, loď musí dávať zvukové znamenia v hmle a mať svetlá, ako to vyžadujú Medzinárodné predpisy pre zabránenie zrážkam na mori (IRPCAS) , alebo príslušné štátne predpisy.

 


Riešené prípady :

Prípad 109 ,