47 OBMEDZENIA PRE VÝSTROJ A POSÁDKU

47.1 Loď smie používať iba výstroj, ktorú mala na palube pri jej prípravnom znamení.

47.2 Žiadna osoba nesmie úmyselne opustiť loď, s výnimkou, keď ochorie alebo bola poranená, alebo keď pomáha osobe alebo plavidlu v nebezpečenstve, alebo aby plávala. Osoba, ktorá opustila loď pri nehode alebo aby plávala, musí byť späť na palube, kým bude loď pokračovať v pretekoch.