46 ZODPOVEDNÁ OSOBA

Loď musí mať na palube zodpovednú osobu, ktorá bola určená členom alebo organizáciou, ktorá prihlasovala loď. Pozri pravidlo 75.

Riešené prípady :

Prípad 40