45 VYŤAHOVANIE; PRIPÚTANIE; KOTVENIE

Loď musí byť na vode a nevyviazaná pri jej prípravnom znamení. Od tej doby nesmie byť vytiahnutá ani pripútaná s výnimkou vyberania vody, kasania plachiet alebo vykonávania opráv. Môže kotviť alebo posádka môže stáť na dne. Musí vytiahnuť kotvu pred pokračovaním v  pretekoch okrem prípadu, že by nebola schopná tak urobiť.