ČASŤ 6 - PRIHLÁŠKY A KVALIFIKÁCIA

75 PRIHLÁŠKA NA PRETEKY

75.1 by sa mohla loď prihlásiť na preteky, musí spĺňať požiadavky usporiadateľa pretekov. Musí byť prihlásená:

(a) členom klubu alebo inej organizácie, ktorá je pridružená k národnému zväzu,

(b) takýmto klubom alebo organizáciou alebo

(c) členom národného zväzu.

75.2 Pretekári musia spĺňať požiadavky , Smernice ISAF 19, Spôsobilosť.