50 VYTIAHNUTIE A OVLÁDANIE PLACHIET

50.1 Výmena plachiet

Keď sa majú meniť kosatky alebo spinakre, môže sa náhradná plachta úplne vytiahnuť a nastaviť pred spustením plachty, ktorú nahradzuje. Ale naraz smie byť vytiahnutá len jedna hlavná plachta a s výnimkou výmeny len jeden spinaker.

50.2 Spinakrové pne a pevné výložníky

Naraz je možné použiť len jeden spinakrový peň alebo pevný výložník, okrem prehadzovania. Keď sú nasadené, musia byť upevnené na prednom sťažni.

50.3 Používanie výložníkov

(a) Žiadna plachta sa nesmie viesť cez výložník alebo pomocou neho, okrem toho, ako je povolené v pravidle 50.3(b) alebo 50.3(c). Výložník je akékoľvek kovanie alebo zariadenie umiestnené tak, že môže vyvíjať tlak na oťaže alebo plachty v bode, z ktorého by zvislica, keď je loď vzpriamená, padla mimo trupu alebo paluby. Pre účely tohto pravidla štítnica, zábradlie a odierka nie sú súčasťou trupu alebo paluby a nasledujúce predmety nie sú výložníky: čeleň, na ktorý sa pripevňuje predný roh pracujúcej plachty; zadný peň, ktorý sa používa na vedenie oťaže ráhna zadnej plachty, alebo peň kosatky, ktorý nevyžaduje žiadnu obsluhu pri obrate proti vetru.

(b) Akákoľvek plachta môže byť vedená na alebo upevnená nad peň, ktorý sa obvykle používa pre pracujúcu plachtu a je trvalo upevnený na sťažeň, na ktorom je vytiahnutá hlava pracujúcej plachty.

(c) Kosatka môže byť vedená alebo pripevnená oťažovým rohom na spinakrový peň alebo pevný výložník za predpokladu, že nie je vytiahnutý spinaker.

50.4 Kosatky

Rozdiel medzi kosatkou a spinakrom je v tom, že stredná šírka kosatky meraná v strede predného a zadného lemu nepresahuje 50 % dĺžky jej spodného lemu a žiadne stredné šírky nepresahujú podobnú podielovú hodnotu, úmernú ich vzdialenosti od hlavy plachty. Plachta, ktorá je pripevnená dole za najprednejším sťažňom, nie je kosatka.


Riešené prípady :

Prípad 97 ,