51 POHYBLIVÁ ZÁŤAŽ

Celá pohyblivá záťaž, vrátane plachiet, ktoré nie sú vytiahnuté, musí byť riadne uložená. Voda, mŕtva hmota ani záťaž nesmú byť premiestňované kvôli zmene trimu či stability. Podlážky, prepážky, dvere, schodíky a nádrže na vodu musia byť ponechané na mieste a celé pevné príslušenstvo kabín musí byť na lodi. Kýlovú vodu však možno vyčerpať.