52 RUČNÁ SILA

A boat'Pevné lanovie, pohyblivé lanovie, guľatiny a pohyblivé doplnky trupu sa musia ovládať a obsluhovať jedine ručnou silou.