53 POVRCHOVÉ TRENIE

Loď nesmie vypúšťať alebo vystrekovať látku, ako je polymér, alebo mať špeciálne upravený povrch, ktorý by mohol zlepšiť charakteristiku obtekania vody vo vnútri hraničnej vrstvy.