54 UPEVNENIE PREDNÝCH STEHOV A KOSATIEK

Predné stehy a predné rohy kosatiek musia byť upevnené približne v stredovej čiare lode, okrem rohov spinakra, keď nie je loď ostro proti vetru.