PRÍPAD 67

Časť 2 Preambula
Pravidlo 69.1, Obvinenie z hrubého správania sa: Činnosť protestnej komisie

Keď loď preteká a stretne sa s plavidlom, ktoré nepreteká, obe sú viazané štátnymi pravidlami o práve plavby. Keď podľa týchto pravidiel má pretekajúca loď dávať prednosť, ale zámerne udrie do druhej, môže byť potrestaná pre hrubé správanie sa.

Súhrn skutočností
Počas platnosti štátnych pravidiel o práve plavby pretekajúca loď W musela dávať prednosť plachetnici v závetrí L, ktorá nepretekala. W chcela plachtiť nižším smerom k značke a volala na L, ktorá odmietla reagovať. W potom zámerne udrela L tak, že narazila svojím rahnom niekoľkokrát do L a tým spôsobila škodu.
L oznámila pretekovej komisii správanie W. Preteková komisia protestovala na W a bolo zvolané rokovanie. W bola diskvalifikovaná pre porušenie pravidiel 11 a 14. W sa odvolala na základe toho, že pretekové pravidlá neplatili, takže protestná komisia nemal právo ju diskvalifikovať.

Rozhodnutie
Odvolanie W sa zamieta. Preambula Časti 2 pretekových pravidiel jasne hovorí, že keď sa W stretla s L, W bola povinná vyhovieť štátnym pravidlám o práve plavby. Naviac W podliehala tiež pretekovým pravidlám iným než tým v Časti 2. W porušila štátne pravidlá a tým, že zámerne udrela a poškodila L, sa dopustila hrubého porušenia nie iba pravidla, ale aj dobrých spôsobov.
Rozhodnutie protestnej komisie sa potvrdzuje, ale W sa diskvalifikuje podľa príslušného štátneho pravidla a nie podľa pretekového pravidla 11 ani 14. Obe tieto pravidlá sú pravidlami Časti 2, ktoré by platili, iba ak by obe lode chceli pretekať, pretekali alebo boli pretekali. W sa taktiež dopustila hrubého porušenia štátnych pravidiel a hrubého porušenia dobrých spôsobov, takže protestná komisia by mala právo zvolať rokovanie podľa pravidla 69.1.

KNWV 2/1982