ČASŤ 2 - KEĎ SA LODE STRETÁVAJÚ

Pravidlá Časti 2 platia medzi loďami, ktoré plachtia v priestore pretekov alebo v jeho blízkosti a ktoré chcú pretekať, pretekajú alebo pretekali. Ale loď, ktorá nepreteká. nesmie byť potrestaná pre porušenie niektorého z týchto pravidiel, s výnimkou pravidla 23.1. Keď sa loď, plachtiaca podľa týchto pravidiel, stretne s plavidlom, ktoré podľa nich neplachtí, musí vyhovieť Medzinárodným pravidlám o predchádzaní zrážok na mori (IRPCAS), alebo štátnym pravidlám o  práve plavby. Ak je tak ustanovené v plachetných smerniciach, pravidlá Časti 2 sú nahradené pravidlami o práve plavby IRPCAS, alebo štátnymi pravidlami o práve plavby.