PRÍPAD 96

Pravidlo 30.3 Tresty pri štarte: Pravidlo čiernej vlajky

Keď po všeobecnom odvolaní loď uvidí vyvesené číslo svojej plachty a tak zistí, že ju preteková komisia diskvalifikovala podľa druhej vety pravidla 30.3, a myslí si, že preteková komisia urobila chybu, jej jedinou možnosťou je neštartovať a potom žiadať o nápravu. Avšak ak preteková komisia nevyvesí číslo jej plachty a loď plachtí v znovu štartovanej rozjazde, mala by byť hodnotená BFD a nie DNE.

Predpokladané skutočnosti
Preteková komisia vyvesila čiernu vlajku ako znamenie prípravy pri štarte triedy. Loď A bola identifikovaná v trojuholníku tvorenom koncami štartovej čiary a prvou značkou v poslednej minúte pred jej štartovým znamením. Po štartovom znamení preteková komisia oznámila všeobecné odvolanie. Preteková komisia diskvalifikovala loď A bez prerokovania pre porušenie pravidla 30.3.

Otázka 1
Ak loď si loď myslí, že preteková komisia urobila chybu, keď ju identifikovala v trojuholníku počas poslednej minúty, povoľujú jej pravidlá plachtiť v rozjazde, keď je táto znovu odštartovaná a potom žiadať o nápravu?

Odpoveď 1
Pravidlo 30.3 jasne požaduje od lode A neplachtiť v znovu štartovanej rozjazde a stanoví, že ak tak urobí, jej diskvalifikácia sa nemôže škrtať. Jej jedinou možnosťou je žiadať o nápravu, ktorá, ak sa prizná v pretekoch série rozjázd, by sa obvykle mala učiť na základe jej výsledkov v iných rozjazdách..

Otázka 2
Má A právo na cieľové umiestnenie?

Odpoveď 2
Nie. Loď A mala byť diskvalifikovaná, ako to požaduje druhá veta pravidla 30.3. Ak však preteková komisia urobila chybu a nevyvesila číslo jej plachty medzi všeobecným odvolaním a ďalším vyzývacím znamením rozjazdy, mala by ju hodnotiť ako BFD (Diskvalifikácia podľa pravidla 30.3) a nie DNE (Diskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov podľa pravidla 90.3(b)). Ak požiada o nápravu a tvrdí, že má právo na cieľové umiestnenie, pretože preteková komisia spravila chybu tým, že nevyvesila číslo jej plachty, jej žiadosť by sa mala zamietnuť. Nevyvesenie čísla jej plachty je síce nesprávnym zanedbaním pretekovej komisie, avšak o cieľové umiestnenie ju nepripravilo toto zanedbanie, ale skutočnosť, že bola na traťovej strane štartovej čiary v poslednej minúte pred svojím štartovým znamením. Ak však bola hodnotená DNE, náprava by sa mala priznať v tom rozsahu, že jej hodnotenie sa zmení na BFD.

RYA 2000/1