18.4 Prehodenie

Ak vnútorná loď v krytí s právom plavby musí pri značke, prehodiť aby plachtila správnym smerom , nesmie plachtiť ďalej od značky, ako je potrebné pre tento smer, kým neprehodí. Pravidlo 18.4 neplatí pri značke brány.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 ,