18.5 Zbavenie viny

Keď loď využíva miesto pri značke, na ktoré má právo, musí byť zbavená viny

(a) ak poruší pravidlo Oddielu A v dôsledku toho, že jej druhá loď nedala miesto pri značke, alebo

(b) ak poruší pravidlo Oddielu A alebo pravidlá 15 či 16. tým, že obopláva značku svojím správnym smerom .


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 ,

Riešené prípady :

Prípad 63 ,