C FÜGGELÉK
A PÁROSVERSENY SZABÁLYAI

A párosversenyeket A vitorlázás versenyszabályai szerint kell vitorlázni, az e függelékben leírt módosításokkal. A meccseken legyen döntőbíráskodás, hacsak a versenykiírás és a versenyutasítás másként nem rendelkezik.
Megjegyzés: A Szabvány versenykiírás, a Szabvány versenyutasítás és a Világtalanok párosverseny szabályai az ISAF weboldalán elérhetők.

C1 TERMINOLÓGIA
A „versenyző” jelenti a kormányost, a csapatot vagy a hajót, ahogy az adott esetben éppen megfelelő. A „flight” kettő vagy több meccset jelent, amelyek azonos rajtsorrendben rajtolnak.

C2 A MEGHATÁROZÁSOK, A 2. ÉS A 4. RÉSZ SZABÁLYAINAK MÓDOSÍTÁSAI
C2.1 A célba érés meghatározása a következőre módosul:
„Egy hajó célba ér, amikor testének bármely része keresztezi a célvonalat a pálya felől az utolsó jel irányából miután teljesítette büntetéseit. Azonban amikor a büntetéseket a C7.2(d) szabály alapján törölték miután az egyik vagy mindkét hajó célba ért, célba érőként kell őket jegyzőkönyvezni.”

C2.2 Az ésszerű menetirány meghatározása kiegészül a következővel:
„Az a hajó, amelyik büntetést teljesít, vagy annak érdekében végez manővereket, nem az ésszerű menetirányában vitorlázik.”

C2.3 A zóna meghatározásában a távolság két testhosszra módosul.

C2.4 A 13. szabály a következőképpen módosul:
13 FORDULÁS ÉS PERDÜLÉS ALATT
13.1 Miután egy hajó túljut a szélben állás irányán, mindaddig, amíg ismét élesen szélnek irányon nem lesz, ki kell térnie más hajók elől.
13.2 Miután nagyvitorlájának alsó éle keresztezte egy hátszélben vitorlázó hajó középvonalát, az köteles kitérni más hajók elől mindaddig, amíg nagyvitorlája a másik csapáson meg nem telik széllel, vagy már nem hátszélben vitorlázik.
13.3 Amikor a 13.1 vagy 13.2 szabályt alkalmazzák, a 10., 11., és a 12. szabály nem alkalmazható. Azonban ha két hajóra egy időben vonatkozik a 13.1 vagy a 13.2 szabály, annak a hajónak kell kitérnie, amelyik a másik bal oldalán, vagy a másik mögött van.

C2.5 A 16.2 szabály törölve.

C2.6 A 18.2(e) a következőre módosul: „Ha egy hajó belső fedést létesített és a fedés létrejöttétől kezdve a külső hajó képtelen jelhelyet adni, akkor nem köteles azt megadni.”

C2.7 A 18.3 szabály a következőre módosul:
Ha egy hajó a zónában túljut a szélben állás irányán, és ekkor azonos csapásra kerül egy, a jelet feccselő hajóval, akkor ezután a 18.2 szabály nem alkalmazható közöttük. Ha a csapást váltó hajó befejezte a fordulást, és
(a) a másik nem tudja felmenetellel elkerülni, hogy belső fedésbe kerüljön vele, jogosult jelhelyre;
(b) a másik hajó felmenetellel el tudja kerülni azt, hogy belső fedésbe kerüljön vele, a csapást váltó hajó jogosult jelhelyre.

C2.8 A 20. szabály alkalmazásakor a felszólításokkal együtt a kormányosnak a következő karjelzéseket kell adnia:
(a) a „Helyet a forduláshoz” felszólításhoz ismételten és tisztán mutasson a szélirányba; és
(b) a „Te fordulj!” felszólításhoz ismételten és tisztán mutasson a másik hajóra és karjával integessen a szélirányba.

C2.9 A 22.3 szabály a következőre módosul: „Egy, a vízhez képest hátrafelé mozgó hajónak ki kell térnie egy olyan hajó elől, amelyik nem ezt teszi.”

C2.10 A 24.1 szabály a következőre módosul: „Ha ésszerűen lehetséges, egy nem versenyben lévő hajó nem zavarhat egy versenyben lévő hajót vagy egy döntőbírói motorost.”

C2.11 Új 24.3 szabály: „Ha különböző meccsekben versenyző hajók találkoznak, bármelyik hajó irányváltoztatása csak a szabályok betartása és saját meccsének megnyerése céljából történhet.”

C2.12 A 4. rész bevezetésének kiegészítése: „A 42. szabály a figyelmeztető és előkészítő jelzések között is érvényes.”

C2.13 A 42.2(d) szabály a következőre módosul: „kormányevezés: ismételt kormánymozgatás a hajó előrehajtása céljából”.

C3 VERSENYJELZÉSEK ÉS AZOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI
C3.1 Rajtjelzések
Egy meccset a következő jelzésekkel kell elrajtoltatni. Az időt a látható jelzésektől kell mérni; a hangjelzések hiányát nem kell figyelembe venni. Ha egynél több meccs fog rajtolni, az egyik meccs rajtjelzése a következő meccs figyelmeztető jelzése legyen.

Idő percben

 

Látható jelzés

Hallható jelzés

Jelentés

10

F lobogó kitűzése

Egy

Figyelemfelhívó
jelzés

6

Flag F removed

-

-

5

Számlengő
kitűzése*

Egy

Figyelmeztető jelzés

4

P lobogó kitűzése

Egy

Előkészítő" jelzés

2

Kék, sárga vagy mindkét lobogó kitűzése**

Egy**

Rajt előtti belépési időszak vége

1

P lobogó bevonása

Egy hosszú

 

0

Figyelmeztető jelzés bevonása

Egy

Rajtjelzés

*Egy flighton belül az 1-es számlengő jelenti az első meccset, a 2-es a másodikat és így tovább, hacsak a versenyutasítás másképp nem rendelkezik.
**Ezeket a jelzéseket csak akkor kell kitűzni, ha egyik vagy mindkét hajó nem tesz eleget a C4.2 szabálynak. A lobogó(ka)t addig kell kitűzve tartani, amíg a döntőbírók nem jeleztek egy büntetést, vagy egy percig, attól függően, hogy melyik időtartam a rövidebb.

C3.2 Kapcsolódó szabályok módosításai
(a) A 29.1 szabály a következőre módosul:
(1) Ha rajtjelzéskor egy hajó testének, legénységének vagy felszerelésének bármely része a rajtvonal, vagy valamely meghosszabbításának pálya felőli oldalán van, a versenyrendezőségnek azonnal ki kell tűznie a hajót azonosító kék vagy sárga lobogót egy hangjel kíséretében. A lobogót mindaddig kitűzve kell tartani, amíg a hajó teljes terjedelmével vissza nem tért a rajtvonal vagy valamely meghoszszabbítása mögé, vagy a rajtjelzését követően két percig, attól függően melyik a rövidebb idő.
(2) Ha rajtjelzés után egy hajó a rajtvonal meghosszabbításának rajt előtti oldaláról pálya felőli oldalára vitorlázik mielőtt szabályosan elrajtolt volna, a versenyrendezőségnek azonnal ki kell tűznie a hajót azonosító kék vagy sárga lobogót. A lobogót mindaddig kitűzve kell tartani, amíg a hajó teljes terjedelmével vissza nem tért a rajtvonal vagy meghosszabbításai mögé, vagy a rajtjelzését követő két percig,
attól függően, melyik a rövidebb idő.
(b) A Versenyjelzésekben az AP jelentésének utolsó mondata a következőre módosul: „A figyelemfelhívó jelzés ennek bevonása után egy perccel következik, hacsak ekkor a futam nem lett ismét halasztva vagy érvénytelenítve.”
(c) A Versenyjelzésekben az N jelentésének utolsó mondata a következőre módosul: „A figyelemfelhívó jelzés ennek bevonása után egy perccel következik, hacsak ekkor a futam nem lett ismét érvénytelenítve vagy halasztva.”

C3.3 Célvonal jelzések
A kék lobogó vagy idom jelzés nem használható.

C4 RAJT ELŐTTI KÖVETELMÉNYEK
C4.1 Előkészítő jelzésekor mindegyik hajó legyen a rajtvonal neki kijelölt végén lévő rajtjelen keresztül a rajtvonalra állított merőleges egyenesen kívül. A párosítási listában a bal oldalra besorolt hajó a rajtvonal bal végére van beosztva, és tatján kék lobogót kell viselnie mialatt versenyben van. A másik hajó a rajtvonal jobb végére van beosztva, és tatján sárga lobogót kell viselnie mialatt versenyben van.

C4.2 A hajónak az előkészítő jelzését követő kétperces időszakon belül kell első alkalommal kereszteznie és elhagynia a rajtvonalat a pálya felől a rajt előtti oldal felé vitorlázva.

C5 DÖNTŐBÍRÓI JELZÉSEK
C5.1 Zöld-fehér lobogó egy hosszú hangjellel jelentése: „Nincs büntetés.”
C5.2 Egy, a hajót azonosító kék vagy sárga lobogó egy hosszú hangjellel jelentése: „A jelzett hajónak a C7 szabály szerint büntetést kell vállalnia.”
C5.3 Egy piros lobogó egy kék vagy sárga lobogóval egyidejűleg vagy hamarosan azután és egy hosszú hangjel jelentése: „A jelzett hajónak a C7.3(d) szabály szerinti büntetést kell vállalnia.”
C5.4 Egy fekete lobogó egy kék vagy sárga lobogóval és egy hosszú hangjellel azt jelenti: „A jelzett hajót kizárták, és a meccs a másik hajó győzelmével befejeződött.”
C5.5 Egy rövid hangjel jelentése: „Egy büntetést most fejeztek be.”
C5.6 Ismétlődő rövid hangjelek jelentése: „Egy hajó már nem folytatja a büntetés végrehajtását és a büntetés megmarad.”
C5.7 Egy kék vagy sárga lobogó vagy idom kitűzése egy döntőbírói motoroson azt jelenti: „A jelzett hajónak fennálló büntetése van.”

C6 HAJÓK ÓVÁSAI ÉS ORVOSLATI KÉRELMEI
C6.1 Egy hajó óvhat egy másikat
(a) a 2. rész szabályai alapján, kivéve a 14. szabályt, úgy hogy egyértelműen kitűzi az Y lobogót, közvetlenül az eset után, amelynek részese volt;
(b) bármely, a C6.1(a) vagy a C6.2 szabályban fel nem sorolt szabály alapján úgy, hogy az eset után a lehető leghamarabb, jól láthatóan kitűz egy piros lobogót.

C6.2 Egy hajó nem óvhat egy másikat
(a) a 14. szabály alapján, csak ha kár vagy személyi sérülés történt;
(b) a 2. rész szabályai alapján, hacsak nem volt részes az esetben;
(c) a 31. vagy 42. szabályok alapján; vagy
(d) a C4 vagy C7 szabályok alapján.

C6.3 Célba érését vagy kiállását megelőző körülmények miatt orvoslatot kérni szándékozó hajó, miután tudatára ébredt a körülményeknek, a lehető leghamarabb tűzzön ki jól láthatóan egy piros

lobogót, de célba érését vagy kiállását követő két percen belül.
C6.4 (a) A C6.1(a) alapján óvó hajónak a döntőbírói jelzés előtt vagy azt követően a lehető leghamarabb be kell vonnia az Y lobogót.
(b) A C6.1(b) alapján óvó, vagy a C6.3 alapján orvoslatot kérő hajónak, hogy óvása vagy kérelme érvényes legyen, piros lobogóját kitűzve kell tartania mindaddig, amíg célba érését vagy kiállását követően a döntőbírókat nem tájékoztatta. Írásbeli óvás vagy orvoslati kérelem nem szükséges.

C6.5 Döntőbírói döntések
(a) Miután az Y lobogót kitűzték, a döntőbíróknak el kell dönteniük, hogy büntetnek-e egy hajót. Döntésüket a C5.1, C5.2 vagy C5.3 szabállyal összhangban kell jelezniük. Azonban ha a döntőbírók a C8.2 szabály alapján büntetnek egy hajót és ugyanabban az esetben Y lobogót tűz ki egy hajó, a döntőbírók figyelmen kívül hagyhatják az Y lobogót.
(b) Az C5.3 szabályban említett piros lobogós büntetést akkor kell alkalmazni, amikor egy szabálysértés következtében egyik hajó irányító helyzetbe kerül, de a döntőbírók nem biztosak abban, hogy egy további döntőbírói kezdeményezésű büntetés feltételei teljesültek.

C6.6 Az óvási bizottság döntései
(a) Az óvási bizottság bármilyen, általa megfelelőnek ítélt úton beszerezheti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban közölheti.
(b) Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy szabály megsértésnek nincs jelentős hatása a pár versenyének kimenetelére, akkor dönthet úgy, hogy
(1) egy pontnyi, vagy töredék pontnyi büntetést szab ki;
(2) elrendeli a pár versenyének újravitorlázását; vagy
(3) más, általa méltányosnak ítélt intézkedést hozhat, ami az is lehet, hogy nem ítél meg büntetést.
(c) A 14. szabály kárt vagy személyi sérülést okozó megsértéséért kiszabható büntetés az óvási bizottság jogköre, amely lehet az esemény további meccseiről való kizárás is.

C7 BÜNTETÉSI RENDSZER
C7.1 Törölt szabály

A 44. szabály törölve.

C7.2 Minden büntetés
(a) Egy büntetett hajó halaszthatja büntetésének elvégzését a C7.3 szabály korlátozásain belül, és a büntetést a következők szerint kell elvégezni:
(1) amikor a hajó a szél felőli jel felé irányuló pályaszakaszon vitorlázik, perdülnie kell, majd amilyen hamar csak ésszerűen lehetséges, élesen szélnek irányba kell felmennie.
(2) amikor a hajó a szél alatti jel felé vagy a célvonal felé irányuló pályaszakaszon vitorlázik, fordulnia kell, és utána amilyen hamar csak ésszerűen lehetséges, le kell ejtenie a valódi szél irányához képest több, mint kilencven fokra.
(b) A 2. szabály kiegészítése: „Versenyben a hajónak nem szükséges büntetést vállalnia, hacsak egy döntőbíró nem jelzi, hogy végezze el.”
(c) Egy hajó akkor fejez be egy pályaszakaszt, amikor orra keresztezi az előző jelen és azon jelen átmenő vonal meghosszabbítását, amit éppen kerül, illetve az utolsó szakaszon amikor célba ér.
(d) Egy büntetett hajó addig nem jegyzőkönyvezhető célba értnek, amíg végre nem hajtja büntetését és utána teljesen a célvonal pálya felőli oldalára nem vitorlázik, és ismét célba ér, kivéve, ha a büntetését törlik mielőtt, vagy miután a hajó célba ér.
(e) Ha egy hajónak egy vagy két fennálló büntetése van, és párját a meccsen büntetik, mindkét hajó egy-egy büntetését törölni kell, kivéve, hogy a piros lobogós büntetés nem töröl egy büntetést és nem törlődik egy másik büntetés által.
(f) Ha egy hajónak kettőnél több fennálló büntetése van, a döntőbíróknak a hajó kizárását kell jelezniük a C5.4 szerint.

C7.3 Büntetési korlátozások
(a) Amikor egy hajó olyan büntetést végez, amiben egy fordulás van, akkor hátszélvitorlájának feje legyen a nagyvitorla bum verete alatt, attól a pillanattól kezdve, hogy túljutott a szélben állás irányán, egészen addig, amíg ismét élesen szélnek irányba nem vitorlázik.
(b) A büntetés egyik része sem végezhető el azon szakasz kezdetét, határát vagy végét jelző kerülendő jel zónáján belül, amin a hajó vitorlázik.
(c) Ha egy hajónak egy fennálló büntetése van, azt rajtolása után, és célba érése előtt bármikor elvégezheti. Ha egy hajónak két fennálló büntetése van, az egyiket olyan hamar kell elvégezni, ahogy az ésszerűen lehetséges, de nem rajtolása előtt.
(d) Amikor a döntőbírók piros lobogót tűznek ki egy büntető lobogóval együtt vagy röviddel azután, a büntetett hajónak olyan hamar kell elvégeznie egy büntetést, ahogy az ésszerűen lehetséges, de nem rajtolása előtt.

C7.4 Büntetések elvégzése és befejezése
(a) Amikor fennálló büntetéssel rendelkező hajó egy szél felőli jel felé irányuló pályaszakaszon vitorlázva perdül, vagy egy szél alatti jel, vagy a célvonal felé irányuló pályaszakaszon vitorlázva fordul, akkor büntetést hajt végre.
(b) Amikor egy hajó büntetést hajt végre, és vagy nem végzi azt el helyesen, vagy nem fejezi be olyan hamar, ahogy az ésszerűen lehetséges, akkor többé már nem a büntetést hajtja végre. A döntőbíróknak ezt a C5.6 szabály szerint jelezniük kell.
(c) Mindegyik pár versenyének döntőbírói hajóján ki kell tűzni kék vagy sárga lobogókat vagy idomokat, minden egyes lobogó vagy idom egy fennálló büntetést jelez. Amikor egy hajó elvégzett egy büntetést, vagy ha egy büntetést töröltek, egy lobogót vagy idomot el kell távolítani, a megfelelő hangjelzéssel. A döntőbírók azon mulasztása, hogy nem helyesen jeleztek, nem változtatja meg a fennálló büntetések számát.

C8 DÖNTŐBÍRÓK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BÜNTETÉSEK
C8.1 Szabályváltozások
(a) 60.2(a) és 60.3(a) szabályok nem alkalmazandók azon szabályok esetén, amelyeknél a döntőbírók büntetéseket szabhatnak ki.
(b) a 64.1(a) szabály úgy módosul, hogy egy hajó mentesítésének feltételét a döntőbírók tárgyalás nélkül alkalmazhatják, és ez minden más, e függelékben lévő, ezzel ütköző szabállyal szemben elsőbbséget élvez.

C8.2 Ha a döntőbírók úgy döntöttek, hogy egy hajó megsértette a 31., 42., C4, C7.3(c) vagy C7.3(d) szabályt, a C5.2 vagy C5.3 szabály szerinti jelzés alkalmazásával büntetni kell. Azonban ha egy hajót a 2. rész egy szabályának megsértéséért büntettek és az eset során megsértette a 31. szabályt is, annak megsértése miatt nem büntetendő. Továbbá figyelmeztetni kell azt a hajót, amelyik helytelen lobogót tűzött ki, vagy nem tűzte ki a helyes lobogót, és lehetővé kell tenni számára, hogy hibáját javítsa, mielőtt büntetést kapna.

C8.3 Ha a döntőbírók úgy határoznak, hogy egy hajó
(a) egy szabály megsértésével, a büntetés ellenére előnyre tett szert; vagy
(b) szándékosan sértett meg egy szabályt; vagy
(c) sportszerűtlenséget követett el;
a C5.2, a C5.3 vagy a C5.4 szabálynak megfelelően büntetni kell.

C8.4 Amikor a döntőbírók, vagy az óvási bizottság tagjai úgy határoznak, hogy egy hajó megsérthetett egy olyan szabályt, amelyik nincs felsorolva a C6.1(a) vagy a C6.2 szabályokban, tájékoztatniuk kell erről az óvási bizottságot, hogy járjon el a 60.3 és C6.6 szabályok szerint.

C8.5 Amikor az egyik hajó elrajtolt, és a döntőbírók meggyőződtek arról, hogy a másik hajó nem fog elrajtolni, a C5.4 szabálynak megfelelően jelezhetik azt, hogy a nem rajtolt hajó ki van zárva és a meccs befejeződött.

C8.6 Amikor a meccs döntőbírói legalább egy másik döntőbíróval közösen úgy döntöttek, hogy egy hajó a 14. szabályt megsértette és ez kárt eredményezett, óvás nélkül kiszabhatnak pontozásos büntetést. A versenyzőt erről amilyen hamar csak lehet, tájékoztatni kell és mikor értesült, akkor tárgyalást kérhet. Az óvási bizottság ezután járjon el a C6.6 szabály szerint. Az óvási bizottság által kiszabott büntetés több is lehet, mint a döntőbírók által kiszabott büntetés. Amikor a döntőbírók szerint egy pontnál nagyobb büntetés a helyénvaló, járjanak el a C8.4 szabály szerint.

C9 ORVOSLAT VAGY ÚJRATÁRGYALÁS IRÁNTI KÉRELMEK; FELLEBBEZÉSEK; EGYÉB ELJÁRÁSOK
C9.1
A C5, C6, C7 vagy C8, szabály alapján hozott döntéssel szemben nem lehet orvoslatot kérni, illetve fellebbezni. A 66. szabály harmadik mondata a következőre módosul: „A tárgyalásban fél nem kérhet újratárgyalást.”

C9.2 A versenyző nem alapozhatja orvoslat iránti kérelmét arra a tényre, hogy egy hivatalos hajó tevékenysége helytelen volt. Ilyen esetben az óvási bizottság határozhat úgy, hogy meggondolja az orvoslat megadását, de csak akkor, ha úgy gondolja, hogy egy hivatalos hajó, beleértve a döntőbírói hajót is, súlyosan hátráltatott egy versenyző hajót.

C9.3 A döntőbírók cselekedetei vagy azok hiánya miatt semmiféle eljárást nem lehet kezdeményezni, kivéve a C9.2 szabályban foglaltakat.

C10 PONTSZÁMÍTÁS
C10.1 Minden meccs győztese egy pontot kap (holtverseny esetén fél pontot); a vesztes nem kap pontot.

C10.2 Amikor egy versenyző visszalép a verseny egy részéből, minden befejezett meccs eredményét érvényben kell tartani.

C10.3 Ha egy körmérkőzés véget ér, mielőtt minden futamát befejezték volna, vagy ha egy többszörös körmérkőzés sorozat az első körmérkőzés alatt ér véget, a versenyző eredménye a levitorlázott meccseinek átlagpontja kell, hogy legyen. Azonban ha bármelyik versenyző kevesebb, mint a tervezett meccsek harmadát fejezte be, az egész körmérkőzést figyelmen kívül kell hagyni, vagy ha szükséges, az eseményt semmisnek kell tekinteni. A holtversenyek C11.1(a) szabály szerinti feloldásának céljából a versenyző eredményének a meccsenkénti átlagpontnak kell lennie a holtversenyben álló versenyzők között.

C10.4 Ha egy többszörös körmérkőzés egy nem befejezett körmérkőzéssel fejeződik be, minden meccs részére, amit bármelyik két versenyző között levitorláztak, csak egy pont áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

Bármely két versenyző között befejezett meccsek száma

Egy győzelemért járó pontszám

1

Egy pont

2

Fél pont

3

Egyharmad pont

(stb.)

C10.5 Egy körmérkőzés sorozatban
(a) a versenyzőket összes pontszámuk szerint kell besorolni, a legmagasabb összes pontszám az első;
(b) ha egy versenyző megnyert egy meccset, de kizárták, mert egy másik párban küzdő versenyző ellen szabályt sértett, elveszti a megnyert meccsért járó pontját (de a vesztes sem kapja meg a pontot); és
(c) a különböző csoportokban küzdő versenyzők között a végső helyeket a legmagasabb pontszámok alapján kell eldönteni.

C10.6 Egy kieséses sorozat esetén a versenykiírásban kell meghatározni azt a legkisebb pontszámot, amivel meg lehet nyerni két versenyző közötti sorozatot. Amikor egy kieséses sorozat befejeződik, azt a magasabb pontszámú versenyző javára kell eldönteni.

C11 HOLTVERSENYEK
C11.1 Körmérkőzés sorozatok
Egy körmérkőzés (round-robin) sorozatban a versenyzőket egy vagy több csoportba osztják, és egy menetrend szerint egyszer vagy többször vitorláznak csoportjuk minden másik versenyzője ellen. E versenyformában meghatározott minden külön szakasz egy külön körmérkőzés sorozat, függetlenül attól, hogy a versenyzők ezen szakaszon belül hányszor találkoztak egymással. Egy körmérkőzés sorozatban a holtversenyeket két vagy több versenyző
között a következő módszerekkel kell feloldani, azokat mindaddig sorrendben egymás után alkalmazva, amíg a holtversenyeket fel nem oldják. Amikor egy vagy több holtverseny csak részben dőlt el, a maradék holtversenyek feloldására ismételten alkalmazni kell a C11.1(a) ponttól a C11.1(e) pontig terjedő szakaszokat.
A holtversenyeket azon versenyző javára kell eldönteni, amelyik
(a) sorrendbe állítva, a legmagasabb pontszámmal rendelkezik a holtversenyben lévők közötti meccseken.
(b) egy többszörös körmérkőzésben két versenyző között fennálló holtverseny esetén, a két versenyző közötti utolsó meccset nyerte.
(c) a legtöbb pontot érte el a körmérkőzésben legmagasabbra rangsorolt versenyző elleni meccsen; ha szükséges, a következő legjobb versenyzővel szemben elért pontokat is figyelembe véve, és így tovább mindaddig, amíg a holtversenyt fel nem oldják. Amikor két különálló holtversenyt kell feloldani, de az egyik feloldása függ a másik feloldásától, az alábbi elveket kell figyelembe venni a C11.1(c) szabálybeli módszernél:
(1) a magasabb helyen lévő holtversenyt kell feloldani az alacsonyabb helyen lévő előtt, és
(2) az alacsonyabb helyen lévő holtversenyben lévőket egy versenyzőnek kell tekinteni a C11.1(c) szabály alkalmazása szempontjából.
(d) a C10.5(c) szabály alkalmazása után a legmagasabb hellyel rendelkezik a különböző csoportokban, függetlenül a csoportok létszámától.
(e) a legmagasabb helyet érte el az esemény legutóbbi szakaszában (flotta verseny, körmérkőzés stb.).

C11.2 Kieséses sorozatok
Két versenyző közti kieséses sorozatbeli holtversenyek (beleértve a 0:0-t is) az alábbi módszerek, sorrend szerinti, felhasználásával oldhatók fel. A holtversenyt annak a versenyzőnek a javára kell eldönteni, amelyik
(a) a legmagasabb helyet érte el a legutóbbi körmérkőzésben a C11.1 szabály szükség szerinti alkalmazásával.
(b) a holtversenyben lévők közötti legutolsó meccset nyerte az esemény során.

C11.3 Fennmaradó holtversenyek
Amikor a C11.1 vagy C11.2 szabály nem oldja fel a holtversenyt:
(a) Ha a holtverseny feloldása szükséges az esemény egy további szakaszához (vagy egy másik esemény miatt, aminek ez egy közvetlen minősítő versenye), akkor azt, ha gyakorlatilag kivitelezhető, szétvitorlázással kell feloldani. Amikor a versenyrendezőség úgy dönt, hogy a szétvitorlázás nem kivitelezhető, a holtversenyt annak a versenyzőnek a javára kell eldönteni, amelyiknek magasabb pontszáma van a körmérkőzés sorozaton belül, azután, hogy kiejtették minden holtversenyben levő versenyző első meccsének pontszámát, vagy, ha ez nem elég a feloldáshoz, a második, és a további meccseken kell ezt elvégezni mindaddig míg a holtversenyt fel nem oldották. Amikor egy holtverseny részben feloldódott, a fennmaradó holtversenyt a C11.1 vagy C11.2 ismételt alkalmazásával kell feloldani.
(b) A győztes eldöntésére egy olyan eseményen, amelyik nem egy közvetlen minősítője egy másiknak, vagy egy kieséses sorozat egy fordulójában a kiesettek közötti végleges sorrend eldöntéséhez szétvitorlázás alkalmazható (de nem a sorshúzás).
(c) Amikor egy holtverseny nem kerül feloldásra, a holtversenybeli helyekre jutó pénzdíjakat vagy a ranglista pontokat össze kell adni, és a holtversenyben lévő versenyzők között egyenlő arányban kell kiosztani.