Zbierka prípadov
Zbierka prípadov - Match Race (english)
Zbierka prípadov - Team Race (english)

Návrat na hlavnú stránku

OBSAH

Znamenia pretekov

ÚVOD

ZÁKLADNÝ PRINCÍP

ČASŤ 1 ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ (RRS 1, 2, 3, 4, 5)

ČASŤ 2 KEĎ SA LODE STRETÁVAJÚ (RRS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19, 20, 21, 22, 23)

ČASŤ 3 VEDENIE PRETEKOV (RRS 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ČASŤ 4 INÉ POŽIADAVKY PRI PRETEKANÍ (RRS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

ČASŤ 5 PROTESTY, NÁPRAVY, ROKOVANIA, HRUBÉ SPRÁVANIE SA A ODVOLANIA (RRS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)

ČASŤ 6 PRIHLÁŠKY A KVALIFIKÁCIA (RRS 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)

ČASŤ 7 ORGANIZÁCIA PRETEKOV (RRS 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)

DODATKY

A BODOVANIE

B PRAVIDLÁ SÚŤAŽENIA WINDSURFINGU

C PRAVIDLÁ MATCH RACINGU

D PRAVIDLÁ PRETEKOV DRUŽSTIEV

E PRETEKOVÉ PRAVIDLÁ LODÍ RIADENÝCH RÁDIOM

F POSTUPY PRE ODVOLANIA A ŽIADOSTI

G IDENTIFIKÁCIA NA PLACHTÁCH

H VÁŽENIE ODEVU A VÝSTROJA

J ROZPIS PRETEKOV A PLACHETNÉ SMERNICE

K NÁVOD NA ROZPIS PRETEKOV

L NÁVOD NA PLACHETNÉ SMERNICE

M ODPORÚČANIA PRE PROTESTNÉ KOMISIE

N MEDZINÁRODNÉ JURY

P OSOBITNÉ POSTUPY PRE PRAVIDLO 42 Rule 42

Protest Form (word, pdf)

Index (only english)