11 NA ISTIM UZDAMA, U PREKLAPANJU

Kada su jedrilice na istim uzdama, i u preklapanju , jedrilica privjetrine mora se uklanjati jedrilici zavjetrine.