16 MIJENJANJE KURSA

16.1 Kada jedrilica s pravom puta mijenja kurs, mora drugoj jedrilici dati prostor za uklanjanje.

16.2 Dodatno, kada se nakon signala starta jedrilica nalijevim uzdama uklanja, da bi odjedrila iza krme jedrilice na desnim uzdama jedrilica na desnim uzdama ne smije mijenjati kurs ako bi jedrilica na lijevim uzdamazbog toga morala odmah mijenjati kurs da bi se nastavila uklanjati.