17 NA ISTIM UZDAMA; PRAVI KURS

Jedrilica slobodna po krmi koja se unutar dviju svojih duljina trupa preklopi u zavjetrini es jedrilicom na istim uzdama, ne smije jedriti iznad svojega pravoga kursa sve dok su jedrilice na istim uzdama i u preklapanju i ostaju toliko udaljene, osim ako time ne odjedri iza krme druge jedrilice. Ovo pravilo se ne primjenjuje ako se preklapanje uspostavi kada se jedrilica privjetrine mora uklanjati prema pravilu 13.