DODATAK D PRAVILA MOMČADSKIH NATJECANJA

Momčadska natjecanja moraju se jedriti prema Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima) izmijenjenim ovim dodatkom. Ako je predviđeno djelovanje presuditelja to se mora navesti u uputama za jedrenje.

D1 IZMJENE PRAVILA NATJECANJA

D1.1 Izmjene Definicija i pravila iz Dijela 2

(a) U definiciji Zona udaljenost se mijenja u dvije duljine trupa.

(b) Druga rečenica pravila 18.2(b) mijenja se u “Ako je jedrilica slobodna po pramcu kada je dostigla zonu, ili kasnije postane slobodna po pramcu kada druga jedrilica prolazi pramcem smjer vjetra, jedrilica slobodna po krmi u tom trenutku mora joj nakon toga dati prostor oznake.”

(c) Pravilo 18.4 se briše.

(d) Dodati novo pravilo 23.3: ‘Jedrilica koja je završila ne smije ometati jedrilicu koja nije završila.”

(e) Dodati novo pravilo 23.4: “Kada se susreću jedrilice različitih natjecanja (jedrenja), svaka promjena kursa bilo koje jedrilice mora biti dosljedna udovoljavanju pravilima i nastojanju da pobjedi u njezinom natjecanju (jedrenju).”

D1.2 Druga dodatna pravila

(a) Ne smije biti kazne za prekršaj pravila iz Dijela 2 u incidentima među jedrilicama iste momčadi u kojima nema dodira.

(b) Dodati pravilu 41: “Međutim, jedrilica smije primiti pomoć druge jedrilice njezine momčadi bez uporabe elektorničke komunikacije.”

(c) Jedrilica nema pravo na ispravak temeljem štete ili ozljede počinjene od jedrilice člana iste momčadi.

(d) Prva rečenica pravila 45 se briše.

D2 PROSVJEDI I KAZNE

D2.1 Prosvjedi i iskupljenja

(a) Pravilo 60.1(a) se mijenja u “prosvjedovati protiv druge jedrilice, ali ne zbog navodnog prekršaja pravila iz Dijela 2 osim ako nije umiješana u incident ili incident uključuje dodir između članova drugog tima; ili”.

(b) Treća rečenica pravila 61.1(a) i cijelo pravilo 61.1(a)(2) brišu se.

(c) Jedrilica koja je, dok se natječe, možda prekršila pravilo iz Dijela 2 (osim pravila 14 kada je jedrilica prouzročila štetu ili ozljedu) ili pravilo 42 može prihvatiti kaznu jednog okreta prema pravilu 44.2.

(d) Upute za jedrenje mogu navesti primjenu pravila D2.4(b) za sve prosvjede.

D2.2 Presuđivana natjecanja (jedrenja)

Natjecanja (jedrenja) u kojima se presuđuje moraju se odrediti bilo uputama za jedrenje bilo isticanjem zastave U najkasnije uz signal upozorenja.

(a) Kada jedrilica prosvjeduje prema pravilu iz Dijela 2 ili prema pravilu 31, 42 ili 44 nema pravo na saslušanje. Umjesto toga, kada jedrilica protiv koje se prosvjeduje ne potvrdi prekršaj pravila ili ne prihvatiti odgovarajuću kaznu, jedrilica koje prosvjeduje može uočljivo istaknuti žutu zastavu i zahtijevati odluku dovikom “Umpire”.

(b) Presuditelj mora signalizirati odluku kako slijedi:

(1) Zeleno-bijela ili zelena zastava znači “Nema kazne”.

(2) Crvena zastava znači: “Jedna ili više jedrilica je kažnjeno”. Presuditelj mora dovikom ili signalom označiti svaku kažnjenu jedrilicu.

(c) Jedrilica kažnjena prema pravilu D2.2(b)(2) mora prihvatiti kaznu dva okreta prema pravilu 44.2.

(d) KAZNE KOJE POKREĆU PRESUDITELJI

Presuditelj može djelovati i bez prosvjeda druge jedrilice kada

(1) jedrilica prekrši pravilo 31 ili 42, ili pravilo iz Dijela 2 dodirom s drugom jedrilicom člana njezine momčadi, i ne prihvati kaznu;

(2) jedrilica ne udovolji pravilu D2.2(c);

(3) jedrilica počini prekršaj sportskog ponašanja; ili

(4) jedrilica prekrši pravilo 14 kada je mogla nastati šteta ili ozljeda; ili

(5) jedrilica ili njezina momčad stekne prednost iako je prihvatila kaznu.

Presuditelj može odrediti kaznu od jednog ili više okreta, od kojih svaki uključuje jedno letanje i jedno kruženje, isticanjem crvene zastave dovikom jedrilici, ili izvijestiti o incidentu odbor za prosvjede, isticanjem crne zastave, ili oboje.

D2.3 Alternativna pravila presuđivanja

Svako od ovih pravila primjenjuje se samo ako se navede u uputama za jedrenje.

(a) POSTUPAK PROSVJEDA S JEDNOM ZASTAVOM

Pravilo D2.2(a) zamjenjuje se s Kada jedrilica prosvjeduje prema pravilu iz Dijela 2 ili prema pravilu 31, 42 ili 44 nema pravo na saslušanje, osim pravila 14 kad je nastala šteta ili ozljeda. Umjesto toga, jedrilica umiješana u incident može odmah prihvatiti prekršaj pravila i odgovarajuću kaznu. Ako niti jedna jedrilica ne prihvati kaznu, presuditelj mora odlučiti ako je bilo koja jedrilica prekršila pravilo, i mora signalizirati odluku prema pravilu D2.2(b).

(b) NATJECANJA S OGRANIČENIM PRESUĐIVANJEM

Primjenjuje se pravilo D2.2, osim što kada jedrilica udovoljava pravilu D2.2(a) i ili nije signalizirana odluka ili presuditelj istakne žutu zastavu signalizirajući nedostatnost činjenica za odluku, jedrilica koja prosvjeduje ima pravo na saslušanje.

D2.4 Dodatna pravila prosvjeda i ispravka kod presuđivanih natjecanja (jedrenja)

(a) Regatni odbor niti odbor za prosvjede ne smiju prosvjedovati protiv jedrilice za prekršaj pravila naveden u pravilu D2.2(a). Međutim, primitkom izvješća iz bilo kojeg izvora, odbor za prosvjede može prosvjedovati protiv jedrilice prema pravilu 14 kada se navodi šteta ili ozljeda.

(b) Prosvjed ne mora biti napisan i odbor za prosvjede može prikupiti dokaze na bilo koji način koji drži primjerenim i usmeno priopćiti svoju odluku.

(c) Jedrilica ne smije temeljiti zahtjeve za ispravak iližalbu na odlukama ili djelovanjima ili nedjelovanjima presuditelja. Odbor za prosvjede može razmatrati dodjelu ispravka kada vjeruje da je neki službeni brod, uključujući brodicu presuditelja, ozbiljno ometao jedrilicu koja se natječe.

D3 BODOVANJE NATJECANJA (JEDRENJA)

D3.1 (a) Svaka jedrilica koja završi natjecanje (jedrenje), bez obzira je li udovoljila pravilu 28.1 mora dobiti bodove jednake njezinom mjestu završavanja. Sve druge jedrilice moraju dobiti bodove jednake broju jedrilica koje se imaju pravo natjecati.

(b) Dodatno, bodovi jedrilice moraju se povećati kako slijedi:

 

Prekršeno pravilo

Kazneni bodovi

(a)

Pravilo 28.1 kada jedrilica ili njezina momčad stekne prednost

10

(b)

Bilo koje drugo prekršeno pravilo dok se jedrilica natječe za koje nije prihvatila kaznu

6

(c) Nakon saslušanja odbor za prosvjede može kazniti kako slijedi:

(1) Kada je jedrilica prekršila pravilo i time je njezina momčad stekla prednost, on može jedrilici povisiti bodove.

(2) Kada je jedrilica prekršila pravilo 1 ili 2, pravilo 14 kada je prouzročila štetu ili ozljedu, ili pravilo dok se nije natjecala, on može kazniti momčad jedrilice oduzimanjem polovice ili više pobjeda u natjecanju (jedrenju), ili ne odrediti kaznu.

(d) Momčad s najnižim ukupnim bodovima pobjeđuje natjecanje (jedrenje). Ako su ukupni bodovi isti, pobjeđuje momčad koja nije imala prvo mjesto.

D3.2 Kada su sve jedrilice jedne momčadi završile, povukle se ili nisu startale, regatni odbor može zaustaviti natjecanje (jedrenje). Jedrilice druge momčadi koje se tada natječu moraju se bodovati bodovima koje bi dobile da su završile.

D4 BODOVANJE SERIJE

D4.1 Kada se dvije ili više momčadi natječu u seriji, pobjednik mora biti momčad s najvećim brojem pobjeda u natjecanjima (jedrenjima). Ostale momčadi moraju se poredati prema broju pobjeda.

D4.2 Kada je neophodno, izjednačenosti u dovršenoj seriji moraju se razriješiti, redoslijedom,

(a) brojem pobjeda u natjecanjima (jedrenja) postignut u susretima izjednačenih momčadi;

(b) bodovima postignutim u susretima izjednačenih momčadi;

(c) ako dvije momčadi ostanu izjednačene, njihovim posljednjim međusobnim natjecanjem (jedrenjem);

(d) ukupnim bodovima u svim natjecanjima (jedrenjima) protiv zajedničkih protivnika;

(e) ponovnim jedrenjem ako je moguće; ako ne ždrijebom. Ako je izjednačenost djelomično razriješena, preostala izjednačenost mora se razriješiti ponovnim postupkom počevši od pravila D4.2(a).

D4.3 Ako serija nije dovršena, momčadi se moraju poredati prema rezultatima dovršenih krugova, i izjednačenosti se moraju razriješiti uvijek kada je moguće rabeći rezultate međusobnih natjecanja (jedrenja) između izjednačenih momčadi u nedovršenom krugu. Ako nijedan krug nije dovršen, momčadi se moraju poredati prema njihovim postocima pobjeda u natjecanjima (jedrenjima). Ostale izjednačenosti moraju se razriješiti prema pravilu D4.2.

D5 HAVARIJE KADA JEDRILICE DOBAVLJA ORGANIZATOR

D5.1 Jedrilica koja zbog pretrpjele havarije traži ispravak, mora istaknuti crvenu zastavu u prvoj mogućoj prigodi i, ako je moguće, nastaviti natjecanje. Regatni odbor mora odlučiti o ispravku prema pravilima D5.2 i D5.3.

D5.2 Kada regatni odbor odluči da je mjesto završavanja jedrilice značajno lošije, da havarija nije nastala pogreškom posade, i da u istim okolnostima dovoljno sposobna posada ne bi mogla izbjeći havariju, mora donijeti što je moguće pravedniju odluku. To može biti ponovno jedrenje ili, kada je mjesto završavanja jedrilice predvidivo, dodjela bodova za to mjesto. U slučaju ikakve sumnje o mjestu jedrilice u trenutku havarije, sumnja se mora riješiti protiv nje.

D5.3 Havarija uzrokovana neispravnom opremom ili prekršajem pravila nekog suparnika ne smije se unaprijed držati krivnjom posade, ali havarija uzrokovana nemarnim rukovanjem jedrilicom, prevrtanjem ili prekršajem jedrilice iste momčadi, mora. Bilo koja sumnja o krivnji posade mora se riješiti u korist jedrilice.