DODATAK L - NAPUTAK O UPUTAMA ZA JEDRENJE

Ovaj naputak daje niz provjerenih uputa za jedrenje predviđenih prvenstveno za regate većih prvenstava jedne ili više klasa. Tako će on biti posebno koristan za svjetska, kontinentalna i nacionalna prvenstva i druge regate slične važnosti. Naputak se također može koristiti za sve druge regate; međutim, za takve regate neke od ovih uputa bit će nepotrebne ili nepoželjne. Članovi regatnog odbora trebaju ih stoga oprezno odabirati.
Proširena verzija naputka, Dodatak LE, je dostupna na ISAF Internet stranici (www.sailing.org). Ona sadrži odredbe primjenjive na najvećim i najsloženijim regatama za više klasa, kao i inačice nekoliko uputa za jedrenje preporučenih ovim dodatkom. Ona će se prerađivati s vremena na vrijeme, odražavajući napredak u tehnikama vođenja regate kako nastaju, i bit će dostupna kao temeljni tekst za sastavaljanje uputa za jedrenje bilo koje regate. Dodatak L je također dostupan na ISAF internet stranici.
Sve upute za jedrenje trebaju se temeljiti na sljedećim načelima:

 1. Trebaju uključivati samo dva tipa navoda: namjere regatnog odbora i obveze natjecatelja.
 2. Trebaju biti ograničene samo na natjecanje.   Obavijesti o društvenim programima, dodjeli vezova itd, trebaju se dati odvojeno.
 3. Ne   trebaju mijenjati regatna pravila, osim ako je to neophodno.
 4. Ne trebaju ponavljati ili ponovno navoditi bilo koje regatno pravilo.
 5. Ne trebaju se ponavljati.
 6. Trebaju biti navedene kronološkim redoslijedom, kojim će ih natjecatelj rabiti.
 7. Trebaju, ako je moguće, koristiti riječi ili izraze iz regatnih pravila.

  Pri uporabi ovog naputka, najprije pregledati pravilo J2 i odlučiti koje će upute biti potrebne. Upute koje se zahtijevaju pravilom J2.1 označene su zvjezdicom (*). Izbrisati sve neprimjenjive ili nepotrebne upute. Izabrati željene stavke gdje je prikazano više inačica. Popuniti prostore gdje se pojavljuju crte (____), slijedeći smjernice na lijevoj strani, i izabrati željene izraze ako je izbor označen u zagradama ([…..]).
  Nakon brisanja neuporabljenih uputa, ponovo brojevima označiti sve upute prema redoslijedu. Pripaziti da su brojevi uputa točni ondje gdje jedna uputa upućuje na drugu.

Na odvojenim crtama, unijeti puno ime regate, datume, uključujući od premjeravanja ili probnog natjecanja(jedrenja) do posljednjeg natjecanja (jedrenja) ili svečanosti zatvaranja, ime organizatora, grad i državu.

   
   
   

UPUTE ZA JEDRENJE

 

1

1 PRAVILA

1.1*

Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Regatnim pravilima.

Unijeti ime. Popisati brojem i nazivom propise koji će se primjenjivati. Ako se koristi druga rečenica, navesti odgovarajući propis u cijelosti.

1.2

Sljedeći propisi _______ nacionalnog saveza će se primjenjivati [i biti će u cijelosti navedeni u uputama za jedrenje]. [Oni koji mogu zahtijevati prethodnu pripremu su u cijelosti navedeni u nastavku.]

 

(ILI)

 

Koristiti jedino ako nacionalni savez mjesta održavanja regate nije propisao propis pravilu 87.

1.2

Propisi nacionalnog saveza se ne primjenjuju.

Popisati imenom bilo koje dokumente kojima se vodi regata; na primjer Pravila jedriličarske opreme, do mjere do koje se primjenjuju.

1.3*

Primjenjuju se _______ .

Vidjeti pravilo 86. Unijetibroj(eve) pravila i navesti izmjene

1.4

Regatno(a) pravilo(a) _______ se mijenja(ju) kako slijedi:_____.

Unijeti broj(eve) pravila i ime klase. Odvojeno navesti pravila za svaku klasu.

1.5

Pravilo(a) _______ [ne će se primjenjivati] [je (su) promjenjeno(a) kako slijedi:_____ ].

 

1.6

U slučaju jezičnog nesuglasja prevladava tekst na engleskom jeziku.

 

Unijeti mjesto(a).

2

PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

Priopćenja natjecateljima objavit će se na službenoj oglasnoj ploči (ama) smještenoj(nim)_____.

 

Promijeniti vremena ako se razlikuju

3

IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objavit će se prije 0900 sati dana kada se primjenjuje, osim što će se bilo koja izmjena rasporeda natjecanja (jedrenja) objaviti prije 2000 sati dana prije nego se primjenjuje.

 

4

SIGNALI NA KOPNU

Unijeti mjesto.

4.1

Signali na kopnu isticat će se_____.

Unijeti broj minuta.

4.2

Kada je zastava Kodeks istaknuta na kopnu u regatnom signalu Kodeks "1 minuta"    zamijenjuje se s "ne manje od
_____    minute(a)"   u   signalu   natjecanja Kodeks.

 

(ILI)

 

Unijeti broj minuta.

4.2

Zastava D uz jedan zvučni signal znači "Signal upozorenja dat će se ne prije od
_______ minuta nakon isticanja zastave D. [Jedrilice ne  smiju napustiti  luku prije isticanja ovog signala.]"

Brisati ako se primjenjuju pravila klase.

4.3

Kada je istaknuta zastava Y na kopnu, pravilo 40 primjenjuje se cijelo vrijeme dok jedrilice plove. Ovo mijenja preambulu Dijela 4.

 

5

RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA)

Preraditi po želji i unijeti datume i klase. Uključiti trening regatu ako postoji. Navesti ukoliko se serija sastoji od kvalifikacijskih i finalnih regata. Rasopred može biti i priključen u dodatku.

5.1*

Datumi natjecanja (jedrenja):

Datum

Klasa______

Klasa______

______

natjecanje

natjecanje

______

natjecanje

pričuvni dan

______

pričuvni dan

natjecanje

______

natjecanje

natjecanje

______

natjecanje

natjecanje

Unijeti klase i brojeve.

5.2*

Broj natjecanja (jedrenja) na dan:

Klasa

Broj

Natjecanja (jedrenja) na dan

______

_____

_____

______

_____

_____

 

 

a) Pričuvni dani mogu se koristiti ako natjecanja  (jedrenja)  nisu  dovršena prema rasporedu ili ako regatni odbor pretpostavlja nemogućnost dovršetka natjecanja (jedrenja) prema rasporedu.

   

(b) Dnevno   će   se   moći  jedriti  jedno natjecanje (jedrenje) više, pod uvjetom da nijedna klasa nema više od jednog natjecanja (jedrenja) povrh predviđenih.

Unijeti vrijeme.

5.3*

Vrijeme signala upozorenja prvog natjecanja (jedrenja) svakog   dana je_____

 

5.4

Nakon duge odgode i kada će se istog dana održati više  od jednog natjecanja (jedrenja) (ili slijeda natjecanja (jedrenja), za dvije ili više klasa) signal upozorenja za prvo i svako sljedeće natjecanje (jedrenje) dat će se čim je prije moguće. Narančasta
zastava  uz jedan  zvuk  istaknut  će   se najmanje   četiri   minute   prije   isticanja signala   upozorenja   upozoravajući   time jedrilice da će uskoro započeti sljedeće natjecanje (jedrenje) ili slijed natjecanja (jedrenja).

Unijeti vrijeme.

5.5

Posljednjeg  dana  regate  nijedan   signal
upozorenja neće se dati nakon_____.

 

Unijeti klase i imena ili opise zastava.

6*

ZASTAVE KLASA

Zastave klasa biti će:

Klasa

Zastava

______

_____

______ _____

______

_____

 

Unijeti broj ili slovo.

7

PODRUČJE NATJECANJA

Priloženi Dodatak _____ prikazuje područje natjecanja.

 

8

KURSEVI

Unijeti broj ili slovo.Način prikazivanja različitih kurseva je u Prilogu A. Unijeti duljinu kursa ako je primjenjivo.

8.1*

Skice u priloženom Dodatku _______ prikazuju kurseve, uključujući približne kutove između stranica, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju [Približna duljina kursa bit će______]

 

8.2

Najkasnije uz signal upozorenja, sa signalnog broda regatnog odbora istaknut će se približni smjer kompasa prve stranice.

 

8.3

Ako postoji prolaz, jedrilice moraju jedriti između oznaka prolaza  iz smjera prethodne oznake i obići jednu od oznaka prolaza.

 

8.4

Kursevi se neće skraćivati. Ovo mijenja pravilo 32.

Uključiti jedino ako je izmjena položaja oznaka nepraktična.

8.5

Stranice kursa neće  se mijenjati nakon
signala pripreme. Ovo mijenja pravilo 33.

9

OZNAKE

Promijeniti brojeve oznaka prema potrebi i unijeti opis oznaka. Koristiti drugu mogućnost kada oznake 4S i 4P tvore prolaz, ostavljajući oznaku 4S desno i oznaku 4P lijevo. Osim ako nije jasno iz prikaza kursa, navesti koje se oznake obilazi.

9.1*

Oznake 1, 2, 3 i 4 bit će_____.

(ILI)

9.1*

Oznake 1,2, 3, 4S i 4P bit će_____.

Unijeti opis oznaka.

9.2

Nove oznake, predviđeno uputom 12.1, bit će_____.

Opisati oznake starta i cilja: na primjer, signalni brod regatnog odbora na desnom kraju iplutača na lijevom kraju. Uputa 11.2 opisat će liniju starta i uputa 13 liniju cilja.

9.3*

Oznake starta i cilja bit će_____.

9.4

Brod regatnog odbora koji signalizira izmjenu stranice kursa je oznaka prema uputi 12.2.

Opisati svako područje prema mjestu i lako prepoznatljivim pojedinostima izgleda.

10

PODRUČJA KOJA SU ZAPREKE

Sljedeća područja su određena kao zapreke:_____.

 

11

START

Unijeti jedino ako se koristi mogućnost koja je u pravilu 26 označena zvjezdicom. Unijeti broj minuta.

11.1

Natjecanja (jedrenja) započeti će prema pravilu 26 isticanjem signala upozorenja _______ minuta prije signala starta.

(ILI)

Za velike flote i dugačke linije starta.

11.1

Natjecanja (jedrenja) započeti će prema pravilu 26 uz sljedeći dodatak:
Signal pozornosti (zastava F uz jedan zvuk) istaknut će se pet minuta prije signala upozorenja za start prve klase. Regatni odbor će odrediti kurs koji će se jedriti prije ili uz signal pozornosti. Zastava F spustit će se uz jedan zvuk jednu minutu prije signala upozorenja. Ovo mijenja pravilo 27.1.

(ILI)

Opisati bilo koji sustav startanja drugačiji od navedenog u pravilu 26.

11.1

Natjecanja (jedrenja) započeti će kako slijedi:_____. Ovo mijenja pravilu 26.

 

11.2*

Linija starta bit će između štapova s istaknutim narančastim zastavama na oznakama starta.

 

(ILI)

 
 

11.2*

Linija starta bit će između štapa s istaknutom narančastom zastavom na oznaci starta na desnom kraju i oznake starta na lijevom kraju.

 

(ILI)

 

Unijeti opis.

11.2*

Linija starta bit će_____.

 

11.3

Jedrilice čiji signal upozorenja nije dan moraju izbjegavati područje starta.

Unijeti broj minuta.

11.4

Jedrilica koja ne starta u roku od_____ minuta nakon svojeg signala starta bodovat će se "Nije startala". Ovo mijenja pravilo A4.

 

11.5

Ako se bilo koji dio trupa jedrilice, posade ili opreme nalazi na strani kursa linije starta ili njezinih produžetaka tijekom dvije minute prije njezinog signala starta, regatni odbor će istaknuti zastavu V. Ona će biti istaknuta dok sve jedrilice nisu u potpunosti odjedrile na predstartnu stranu linije starta, ali ne nakon signala starta.

 

(ILI)

 

Unijeti broj kanala.

11.5

Ako se bilo koji dio trupa jedrilice, posade ili opreme nalazi na strani kursa linije starta ili njezinih produžetaka tijekom dvije minute prije njezinog signala starta i prepoznata je, regatni odbor će nastojati objaviti njezin broj na jedru preko VHF kanala_____. Propust u objavljivanju ili pravovremenosti nisu temelji za zahtjev za ispravak. Ovo mijenja pravilo 62.1 (a).

 

12

IZMJENA POLOŽAJA NAREDNE STRANICE KURSA

 

12.1

Da bi izmijenio položaj naredne stranice kursa regatni odbor će pomaknuti izvornu oznaku (ili liniju cilja) na novi položaj.

 

(ILI)

 
 

12.1

Da bi izmijenio položaj naredne stranice kursa, regatni odbor će postaviti novu oznaku (ili premjestiti liniju cilja) i ukloniti izvornu oznaku čim je prije moguće. Kada se u sljedećoj izmjeni kursa nova oznaka zamijeni, zamijenit će se izvornom oznakom.

Zamijeniti "lijevo "i "desno " kada oznaku treba ostaviti desno.

12.2

Osim kod prolaza, jedrilice moraju proći između broda regatnog odbora koji signalizira izmjenu naredne stranice kursa i oznake u blizini, ostavljajući oznaku lijevo i brod regatnog odbora desno. Ovo mijenja pravilo 28.1.

 

13*

CILJ

Linija cilja bit će između štapova s istaknutim narančastim zastavama na oznakama cilja.

 

(ILI)

 
   

Linija cilja bit će između štapa s istaknutom narančastom zastavom na oznaci cilja na desnom kraju i oznake cilja na lijevom kraju.

 

(ILI)

 

Unijeti opis.

Linija cilja bit će_____.

 

14

SUSTAV KAZNI

Uključiti uputu 14.1 samo kada se Kazna dva okreta neće koristiti. Unijeti broj mjesta ili opisati kazne.

14.1

Primjenit će se bodovna kazna prema pravilu 44.3. Kazna će biti

___ mjesta.

(ILI)

 

14.1

Kazne su kako slijedi:_____________

Unijeti klasu(e).

14.2

Za klasu(e) ________ pravila 44.1 i 44.2 su
promijenjena tako da je potreban samo jedan okret uključujući jedno letanje i jedno kruženje.

14.3

Jedrilica koja je prihvatila kaznu ili se povukla prema pravilu 31.2 ili 44.1 mora ispuniti obrazac priznanja u uredu regate do vremenskog ograničenja za prosvjede.

Ovdje i ispod koristiti "žiri" samo kad se odnosi na međunarodni žiri.

14.4

Prema pravilu 67, [odbor za prosvjede] [žiri] može, bez saslušanja, kazniti jedrilicu koja je prekršila pravilo 42.

 

(ILI)

 
 

14.4

Primjenjuje   se   Dodatak   P   [izmjenjen uputom(ama)] [14.2] [i] [14.5].

Preporuča se samo za juniorske regate.

14.5

Pravilo P2.3 se ne primjenjuje i pravilo P2.2 se mijenja tako da se primjenjuje na bilo koji prosvjed nakon prvog prosvjeda.

15

VREMENSKA OGRANIČENJA

Unijeti klase i vremena. Izostaviti vremensko ograničenje za oznaku 1 ako je neprimjenjivo.

15.1*

Vremenska ograničenj a su kako slijedi:

Klasa

Vremenskoograničenje

Vremensko ograničenje za oznaku 1

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

Ako niti jedna jedrilica ne prođe oznaku 1 do vremenskog ograničenja za oznaku 1 natjecanje (jedrenje) će se prekinuti.

Inserire l’orario (o gli orari diversi a seconda delle classi).

15.2

Jedrilice koje ne uspiju završiti u roku od _______ nakon što prva jedrilica odjedri kurs i završi bodovat će se DNF (Nisu završile). Ovo mijenja pravila 35 i A4.

 

16

PROSVJEDI I ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK

 

16.1

Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate. Prosvjedi se moraju tamo dostaviti do vremenskog ograničenja za prosvjede.

Cambiare l’orario se diverso.

16.2

Za svaku klasu, vremensko ograničenje za prosvjede je 90 minuta nakon završetka posljednje jedrilice u posljednjem natjecanju (jedrenju) toga dana. [Isto vremensko ograničenje za prosvjede primjenjuje se na sve prosvjede regatnog odbora i [odbora za prosvjede] [žirija] za incidente koje su uočili u regatnom području i zahtjeve za ispravak. Ovo mijenja pravila 61.3 i 62.2.]

Promijeniti vrijeme ako je različito. Unijeti smještaj ureda žirija i vrijeme prvog saslušanja.

16.3

Priopćenja će se objaviti u roku od 30 minuta nakon vremenskog ograničenja za prosvjede  obavještavajući  natjecatelje  o
saslušanjima u kojima su oni stranke ili su imenovani kao svjedoci. Saslušanja će biti u uredu žirija smještenom u ______, s
početkom u_____.

 

16.4

Priopćenja o prosvjedima regatnog odbora
ili [odbora za prosvjede] [žirija] objavit će
se prema pravilu 61.1 (b).

 

16.5

Popis jedrilica koje su, prema uputi 14.4, priznale prekršaj pravila 42 ili ih je [odbor za prosvjede] [žiri] diskvalificirao objavit će se do vremenskog ograničenja za prosvjede.

 

16.6

Prekršaji uputa 11.3, 14.3, 18, 19.2, 22, 23 i 24 neće biti temelj za prosvjed neke jedrilice. Ovo mijenja pravilo 60.1 (a).
Kazne za ove prekršaje mogu biti manje od diskvalifikacije ako     [odbor    za prosvjede] [žiri] tako odluči.

 

16.7

Posljednjeg dana regate zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja  mora se dostaviti:

   

(a) do vremenskog ograničenja za prosvjede ako je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena prethodnog dana;

Promijeniti vrijeme ako je različito.

 

(b) najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena tog dana.Ovo mijenja pravilo 66.

Uključiti samo ako je odbor za prosvjede međunarodni žiri ili se primjenjuje drugi uvjet pravila 70.4.

16.8

Odluke [odbora za prosvjede] [žirija] bit
će konačne prema pravilu 70.4.

 

17

BODOVANJE

Uključiti samo ako je Sustav niskih bodova zamijenjen sustavom dodanih bodova.

17.1*

Primijenit će se Sustav dodanih bodova iz Dodatka A.

 

(ILI)

 

Uključiti samo ako se ne koristi nijedan od sustava bodovanja iz Dodatka A. Opisati sustav.

17.1*

Sustav bodovanj a je kako slijedi:______________

Unijeti broj.

17.2*

_______________natjecanja (jedrenja) je potrebno dogotoviti za valjanost serije.

Unijeti brojeve.

17.3

(a) Kada se dogotovi manje od _________natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima).

(b) Kada se dogotovi od_____do____natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice biti će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima) isključujući njezine najlošije bodove.

(c) Kada se dogotovi _____ ili višenatjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima) isključujući dva najlošija boda.

 

18

PROPISI SIGURNOSTI

Unijeti postupak provjere isplovljavanja i uplovljavanja.

18.1

Provjera  isplovljavanja  i   uplovljavanja: _____ .

 

18.2

Jedrilica koja se povuče iz natjecanja (jedrenja) mora obavijestiti o tome regatni odbor čim je prije moguće.

 

19

ZAMJENA POSADE ILI OPREME

 

19.1

Neće se dopustiti zamjena natjecatelja bez prethodnog pismenog odobrenja [regatnog odbora] [odbora za prosvjede] [žirija].

 

19.2

Neće  se  dopustiti zamjena oštećene  ili izgubljene opreme bez odobrenja regatnog odbora. Zahtjevi za zamjenu moraju se uputiti odboru u prvoj mogućoj prigodi.

 

20

OPREMA I PROVJERE IZMJERA
Jedrilica ili oprema mogu se pregledati u bilo koje vrijeme udovoljavaju li pravilima klase ili uputama za jedrenje. Premjerač regatnog odbora može na moru jedrilicu smjesta uputiti u određeni prostor za pregled.

Unijeti opise. Ako je prikladno, koristiti različite oznake raspoznavanja za brodove koji obavljaju različite dužnosti.

21

SLUŽBENI BRODOVI

Službeni brodovi bit će označeni kako slijedi:_____.

 

22

BRODOVI PODRŠKE

 

22.1

Vođe momčadi, treneri i drugo osoblje podrške ne smiju biti u područjima gdje se jedrilice natječu od vremena signala pripreme prve klase koja starta sve dok sve jedrilice ne završe ili regatni odbor signalizira odgodu, opći opoziv ili prekid.

Unijeti oznake raspoznavanja. Slovne oznake nacionalnosti preporučljive su na međunarodnim natjecanjima.

22.2

Brodovi   podrške   moraju  biti   označeni___________.

 

23

OGRANIČENJA IZVLAČENJA

Jedrilice s nepomičnom kobilicom ne smiju se izvući tijekom regate osim uz i u skladu s uvjetima i prethodnim pismenim dopuštenjem regatnog odbora.

 

24

OPREMA ZA RONJENJE I PLASTIČNI BAZENI

Uređaji za podvodno disanje, plastični bazeni ili slično ne smiju se koristiti oko jedrilica s nepomičnom kobilicom između signala starta prvog natjecanja (jedrenja) i kraja regate.

Unijeti bilo koji alternativni tekst koji se primjenjuje. Opisati radio vezu ili frekvencije koje će se koristiti ili dopustiti.

25

RADIO VEZA

Jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na pokretne telefone.

Kada se dodjeljuju prijelazni trofeji navesti njihova potpuna imena

26

NAGRADE

Nagrade će se dodijeliti kako slijedi: ______ .

27

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne povrede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.

 

Unijeti valutu i iznos.

28

OSIGURANJE

Svaka jedrilica koja sudjeluje mora biti osigurana za regatu valjanim osiguranjem protiv trećih osoba s najmanjim pokrićem ili protuvrijednošću od _____po regati.

 

PRILOG A - PRIKAZ KURS

Ovdje su navedene skice oblika kursa. Na sličan način može se prikazati bilo koji kurs. Kada postoji više od jednog kursa, pripremiti skicu za svaki kurs i navesti kako će se svaki signalizirati.

Kurs privjetrina - zavjetrina

Start– 1 – 2 – 1 – 2 – Cilj

Mogućnosti za ovaj kurs uključuju
(1) povećavanje ili smanjivanje broja stranica,
(2) brisanje posljednje stranice uz vjetar,
(3) uporabu prolaza umjesto oznake zavjetrine,
(4) uporabu odstojne oznake kod oznake privjetrine, i
(5) uporabu oznaka zavjetrine i privjetrine kao oznaka starta i
cilja.

 

Kurs privjetrina - zavjetrina - Trokut

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 –Cilj

Mogućnosti za ovaj kurs uključuju
(1) povećavanje ili smanjivanje broja stranica,
(2) brisanje posljednje stranice uz vjetar,
(3) mijenjanje unutarnjih kutova trokuta (najčešći su: 45° - 90° - 45° i 60° - 60° - 60°),
(4) uporabu prolaza umjesto oznake zavjetrine za stranicu niz
vjetar (ali ne na stranicama povoljnim vjetrom),

(5) uporabu odstojne oznake na početku stranica niz vjetar (ali ne na stranicama povoljnim vjetrom), i
(6) uporabu zavjetrinskih i privjetrinskih oznaka kao oznaka starta ili cilja.
Ne zaboraviti odrediti unutarnji kut na svakoj oznaci.

 


Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 –Cilj

Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 –Cilj

Kurs trapezoid

Mogućnosti za ovaj kurs uključuju
(1) dodavanje dodatnih stranica,

(2) uporabu prolaza umjesto oznaka zavjetrine na stranicama niz
vjetar (ali ne na stranicama povoljnim vjetrom),

(3) mijenjanje unutarnjih kutova stranica povoljnim vjetrom,

(4) uporabu odstojne oznake na početku stranica niz vjetar (ali ne
na stranicama povoljnim vjetrom), i

(5) završavanje jedrilica uz vjetar umjesto povoljnim vjetrom.

Ne zaboraviti odrediti unutarnji kut na svakoj stranici povoljnim vjetrom. Preporučuje se da Oznaka 4 bude različita od oznake starta.

PRILOG B - JEDRILICE KOJE DOBAVLJA ORGANIZATOR
Sljedeće upute za jedrenje preporučuju se kada sve jedrilice dobavlja organizator. Mogu se mijenjati prema okolnostima. Kada se koriste, trebaju se umetnuti nakon upute 3.

4 JEDRILICE
4.1 Jedrilice će se dobaviti za sve natjecatelje, koji ih ne smiju mijenjati ili uzrokovati bilo kakve promjene na njima osim što se:
(a) kompas može pričvrstiti vezivanjem ili ljepljivom trakom na trup ili oblice;
(b) smije privezati ili ljepljivom trakom pričvrstiti pokazivače smjera vjetra, uključujući konac ili pređu bilo gdje na jedrilici;
(c) trupovi, pomične peraje i kormila mogu čistiti samo vodom;
(d) ljepljiva traka može koristiti bilo gdje iznad vodne linije; i
(e) svi  okovi  ili  oprema  predviđeni  za prilagođavanje  mogu prilagoditi, ako se poštuju pravila klase.

4.2 Sva oprema isporučena s jedrilicom u svrhu jedrenja mora biti na jedrilici tijekom plovidbe.

4.3 Kazna   za   neudovoljavanje   jednom   od   gornjih   uputa   bit   će diskvalifikacija u svim natjecanjima (jedrenjima) u kojima je ta uputa prekršena.

4.4 Natjecatelji moraju predstavniku organizatora prijaviti svaku, pa i najmanju  štetu  ili  gubitak  opreme,   odmah  nakon  privezivanja jedrilice za kopno. Kazna za prekršaj ove upute, osim ako je [odbor za prosvjede] [žiri] uvjeren da je natjecatelj učinio određeni trud da bi joj udovoljio, bit će diskvalifikacija u posljednjem odjedrenom natjecanju (jedrenju).

4.5 Pravila klase koja zahtijevaju od natjecatelja članstvo u udruženju klase neće se primjenjivati.