PŘÍPAD 48

Pravidlo 63.2, Projednávání: Čas a místo projednávání: Čas stran pro přípravu

Část 5 závodních pravidel se snaží chránit loď před chybou při rozhodování komise, nikoliv poskytnout skuliny a kličky pro protestující. Protestující má povinnost se chránit rozumným jednáním před zahájením projednáváním.

Souhrn skutečností­
Dvě lodě W a L ostře proti větru na větru zleva se blížily k návětrné značce, kterou obeplouvaly levobokem. W získala vnitřní krytí s L pět až šest délek trupu od značky a volala na L o místo, aby ji mohla obeplout. L to odmítla a řekla, že W nemá při křižování na místo u značky nárok. W minula značku špatnou stranou, vrátila se zpět, obeplula značku levobokem, vztyčila protestní vlajku a informovala L o tom, že podá protest. Protestní komise zjistila, že W získala vnitřní krytí s L včas. L byla diskvalifikována podle pravidla 18.2(b) a odvolala se.
        V odvolání bylo uvedeno, že v rozporu s pravidlem 63.2, kormidelník L si byl vědom, že projednávání bude pouze tehdy, když mu bude řečeno, aby se jej zúčastnil. Bylo mu odmítnuto čtení protestu mimo protestní místnost, ale bylo po něm požadováno, aby si jej přečetl v průběhu projednávání. Nebyl mu dán rozumný čas pro přípravu obhajoby. Kromě toho odvolání tvrdí, že žádné skutečnosti prezentované při projednávání nepotvrdily, že W získala vnitřní krytí ve správném čase.
        Protestní komise komentovala výše uvedené odvolání následovně: čas projednávání byl zveřejněn na oficiální vývěsní tabuli. Protest W byl doručen do kanceláře závodní komise a byl více než hodinu před zahájením jednání dostupný, aby si jej protestovaný přečetl. Kormidelník lodě W informoval kormidelníka lodě L, že protest byl podán. Ten nevyvinul žádné úsilí pro přípravu obhajoby. Byl povolán z prostor klubového baru, když protestní komise, druhá strana a svědci byli shromážděni a připravení k projednávání.

Rozhodnutí
Odvolání lodě L se zamítá z důvodu udaných protestní komisí v jejím komentáři. Kormidelník lodě L věděl, že na jeho loď je podán protest a byl povinen rozumným jednáním chránit sám sebe, což zahrnuje vyžádání protestního formuláře, jeho přečtení a užití postačujícího času na přípravu své obhajoby.
Národnímu svazu postačuje, že se závěr protestní komise, že loď W vplula do krytí včas, opírá o fakta zjištěná ze svědectví, které bylo projednáno. Na tyto skutečnosti se nelze odvolat (viz pravidlo 70.1).

RYA 1980/5