61 AZ ÓVÁS KÖVETELMÉNYEI

61.1 Az óvott értesítése
(a) Az óvni szándékozó hajó az első ésszerű alkalommal köteles értesíteni a másikat. Amikor óvása egy olyan, a versenyterületen történt esetre vonatkozik, amiben részes volt, vagy látta azt, az „Óvlak” („Protest”) szót kell kiáltania, és jól láthatóan ki kell tűznie egy piros lobogót az első ésszerű alkalommal. A lobogót mindaddig viselnie kell, amíg versenyben van. Azonban
(1) ha a másik hajó hallótávolságon kívül van, nem szükséges kiáltani, de az első ésszerű alkalommal tájékoztatni kell az óvási szándékról;
(2) ha az óvó hajó testhossza 6 méternél rövidebb, nem szükséges a piros lobogó kitűzése;
(3) ha az eset a másik hajónak a pálya végigvitorlázásában elkövetett hibája volt, akkor nem szükséges kiáltania vagy kitűznie a piros lobogót, de a másik hajó célba érése előtt vagy a célba érését követő első ésszerű alkalommal értesítenie kell azt, vagy;
(4) ha az eset kárt vagy sérülést eredményezett, ami az érintett hajók számára nyilvánvaló és valamelyikük óvni szándékozik, e szabály követelményei nem vonatkoznak rá, de meg kell kísérelni a 61.3 szabály szerinti határidőn belül értesíteni a másik hajót.
(b) Ha a versenyrendezőség vagy az óvási bizottság óvni szándékozik egy hajót a versenyterületen általa észlelt eset miatt, akkor a futam után, a 61.3 szabályban meghatározott határidőn belül kell értesítenie azt. Más esetben a versenyrendezőségnek olyan hamar kell értesítenie a hajót óvási szándékáról, ahogy az ésszerűen lehetséges.
(c) Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy a 60.3(a)(2) szabály szerint óv egy hajót, akkor ez első ésszerű alkalommal értesítenie kell a hajót a szándékáról, zárja be a folyamatban lévő tárgyalást, majd járjon el a 61.2 és a 63. szabályoknak megfelelően, és tárgyalja le az eredeti és új óvást együtt.

61.2 Az óvás tartalma
Az óvást írásba kell foglalni, meghatározva
(a) az óvót és az óvottat;
(b) az esetet, beleértve annak helyét és idejét;
(c) bármely szabályt, amit az óvó szerint megsértettek; és
(d) az óvó képviselőjének nevét. Azonban ha a (b) követelményt teljesíti az óvás, az (a) követelmény a tárgyalás megkezdéséig bármikor teljesíthető, és a (c) és (d) követelmény a tárgyalás előtt vagy alatt teljesíthető.

61.3 Óvási határidő
Egy hajó vagy a versenyrendezőség vagy az óvási bizottság által a versenyterületen észlelt esemény miatti óvást a versenyutasításban meghatározott határidőn belül, a versenyirodán kell benyújtani. Ha ez nincs meghatározva, akkor a határidő az utolsó hajó célba érését követő két óra. Egyéb versenyrendezőségi vagy óvási bizottsági óvásokat a vonatkozó információk megszerzését követő két órán belül kell benyújtani a versenyirodán. Az óvási bizottság, ha erre jó oka van, terjessze ki a határidőt.