5. RÉSZ
ÓVÁSOK, ORVOSLAT, TÁRGYALÁSOK, HELYTELEN VISELKEDÉS ÉS FELLEBBEZÉSEK

A SZAKASZ
ÓVÁSOK, ORVOSLAT, 69. SZABÁLY SZERINTI INTÉZKEDÉSEK

60 JOG AZ ÓVÁSRA; JOGORVOSLAT KÉRÉSÉRE VAGY 69. SZABÁLY SZERINTI ELJÁRÁSRA

60.1 Egy hajó
(a) óvhat egy másik hajót, de nem a 2. rész szabályainak vagy a 31. szabály feltételezett megsértéséért, hacsak nem volt abban érintett vagy nem látta az eseményt; vagy
(b) orvoslatot kérhet.

60.2 A versenyrendezőség
(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelemből, vagy egy érvénytelen óvásból nyert információ, vagy egy olyan érdekelt fél tájékoztatása alapján, aki nem az érintett hajó képviselője;
(b) kérhet orvoslatot egy hajó számára; vagy
(c) jelentést adhat az óvási bizottságnak, kérve azt, hogy járjon el a 69.2(a) szabály alapján.
Azonban amikor a versenyrendezőség a 43.1(c) vagy a 78.3 szabály által megkövetelt jelentést kap, a hajót óvnia kell.

60.3 Az óvási bizottság
(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelemből, vagy egy érvénytelen óvásból nyert információ, vagy egy olyan érdekelt fél tájékoztatása alapján, aki nem az érintett hajó képviselője. Azonban óvhat egy hajót
(1) ha értesül egy azt a hajót érintő eseményről, amiben sérülés vagy súlyos kár keletkezett, vagy
(2) ha egy érvényes óvás tárgyalásának folyamán értesül arról, hogy bár a hajó nem volt a tárgyalásban fél, de az esetben érintett volt és megsérthetett egy szabályt;
(b) tárgyalást hívhat össze orvoslat megadásának mérlegelésére; vagy
(c) eljárhat a 69.2(a) szabály szerint.