18.4 Kroženje

Kadar mora jadrnica na notranji strani, ki ima prednost in je prekrita, krožiti pri oznaki, da bi lahko jadrala v svoji pravi smeri, ne sme, dokler ne kroži, jadrati dlje od oznake, kot je potrebno, da jadra v taki smeri. Pravilo 18.4 ne velja pri oznaki vrat.